Videnskabelige stillinger

Adjunkter i retsvidenskab tilknyttet Juridisk Institut, Center for Ret & Digitalisering, Aarhus BSS 961155

Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er en til to adjunktstillinger i retsvidenskab ledige til besættelse.

Stillingerne som adjunkt er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en tre-årig periode med start efter nærmere aftale.

Et adjunktur er en videreuddannelsesstilling. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.

Jobbeskrivelse
På alle fagområder påvirkes retten af den teknologiske udvikling og samfundets hastige digitalisering. Det omkring-liggende samfund efterspørger i stigende grad forskning i de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier. Juridisk Institut ønsker at styrke forskningsindsatsen på området.

De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forskning og undervisning inden for de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier, og til fakultetets overordnede forskningsstrategi inden for digitalisering. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt at I – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet.

De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Der er krav om fysisk tilstedeværelse.

Dine kvalifikationer
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Undervisningen der skal varetages vil hovedsageligt være på HA (jur.), cand.jur. og cand.merc. (jur.), og ansøgerne skal derfor kunne undervise på dansk eller i løbet af de tre år kunne undervise og eksaminere på dansk og engelsk.

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, etablerer pr. 1 marts 2018 et pilotcenter, Center for Ret & Digitalisering.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, Tlf.: +45 87153551, E-mail: rhb@au.dk

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C  


Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.