Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent til Dansk Center for Forskningsanalyse 961875

Ved Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Institut for Statskundskab, Aarhus BSS er en tidsbegrænset (1-årig) stilling som videnskabelig assistent med 37 timer ugentlig ledig til besættelse hurtigst muligt.

Videnskabelige assistenter indgår i forsknings- og myndighedsrettede projekter i samarbejde med centrets forskere. De konkrete opgaver kan variere, men vil typisk dreje sig om:

•    Dataindsamling, -analyse og –præsentation
•    Sekretariatsfunktioner i projektregi
•    Planlægning og afvikling af workshops/konferencer

Arbejdet vil foregå under supervision af seniorforskere. Se eksempler på CFA’s projektportefølje på www.cfa.au.dk

CFA er specialiseret i forsknings-, innovations- og universitetspolitik. Centret har en tværfaglig profil og kombinerer forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver i studiet af forsknings-, innovations- og universitetspolitik. CFA har også til formål at bidrage til bredere vidensdeling og kompetenceopbygning og udfører i den sammenhæng evalueringer, analyser og udredningsarbejde for danske og internationale myndigheder inden for fagområdet.

Faglige kvalifikationer
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse. Ansøgere med en kandidatuddannelse indenfor statskundskab vil blive foretrukket og vi forventer at du har erfaring med analyser af dansk forskningspolitik.

Spørgsmål og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: centerleder Niels Mejlgaard, e-mail: nm@ps.au.dk, tlf. nr.: 87165895.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, E-mail: mfp@au.dk

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.


Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:

Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.