Videnskabelige stillinger

Clinical professor of heart failure and valvular disease 963284

The Department of Clinical Medicine, Aarhus University presents a 5-year clinical professorship with occupation from 1st of May 2018 (or by agreement) at the department of Heart Diseases, Aarhus University Hospital. 

The professorship contains clinical research in acute and chronic heart failure and cardiovascular diseases. The employment is a 50% part-time position associated with a position as consultant cardiovascular specialist at the department of Heart Diseases, AUH, Palle Juul Jensen Blvd. 99. 8200 Aarhus N with a field of activity in invasive and non-invasive investigations and treatment of heart failure including cardiac transplantation and cardiovascular diseases. Employment in the professorship requires concurrent employment as consultant at the Department of Heart Diseases. Reference is made to the position as consultant: here

The applicant is expected to: 

- have significant experience in clinical research in heart failure and valvular diseases.
- have experience in combined functional stress test using advanced echocardiography and invasive hemodynamics
- be an experienced supervisor of PhD students
- have experience in pre-and postgraduate education for physicians and other healthcare professionals
- have proven organisational and management experience
- have the ability to collaborate locally with relevant collaborators such as the department of Heart Surgery, the department of Haematology and the department of Nuclear Medicine.

Kvalifikationskrav

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, om ansøgeren har dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder bidraget til videreudvikling af fagområdet. Hertil kommer en vurdering af vedkommendes evne til varetagelse af forskningsledelse.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  26.03.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.