Videnskabelige stillinger

Ingeniør søges til ingeniørdocentstilling ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 964129

Ingeniør søges til ingeniørdocentstilling ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Er du visionær og udviklingsorienteret, og vil du være med til at forme og uddanne en ny generation af danske ingeniører inden for kemi-, proces- og fødevareteknologi? Så er denne stilling muligvis noget for dig!

Fra efteråret 2018 udbyder udviklingsområdet for Kemi og Bioteknologi en ny diplomingeniøruddannelse i Kemi- og Fødevareteknologi. Vores studenterbestand er voksende, og vi har kraftigt fokus på at øge andelen af udviklingsprojekter i afdelingen, og derfor søger vi pr. 1. juni 2018 en ingeniørdocent, som med sine innovative kompetencer forventes at blive en central person i at styrke Ingeniørhøjskolens udviklingsaktiviteter.

Som Ingeniørdocent kommer du til at bidrage aktivt til eksterne industrielle udviklingsaktiviteter samt til interne studiemæssige udviklingsaktiviteter. Dine aktiviteter skal inspirere og motivere studerende og kollegaer til at samarbejde om projekter, der er på internationalt konkurrencedygtigt plan. I sammenhæng med Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og udviklingsområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige udviklingsfelt og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.

Det vægtes endvidere højt, at du motiveres af at arbejde med faglig formidling, da en del af dine opgaver vil indebære klasseundervisning, gruppevejledning og laboratoriearbejde. Vi har et meget højt fokus på pædagogik, didaktik og metodik. Udvikling af nye samt videreudvikling af eksisterende fagmoduler og laboratorieøvelser vil være centrale elementer. Vi funderer så vidt muligt undervisningen i erhvervsnære problemstillinger eller cases for at sikre en relevant og praksisnær undervisning.

Det er et krav for ansættelse på Ingeniørhøjskolen at man har længere erhvervserfaring, og du vil derfor blive en del af et dygtigt team, hvor du, i samarbejde med dine kollegaer, kan bringe din viden og kompetencer i spil.

Hvis du finder ovenstående interessant, kan vi tilbyde dig et spændende og meningsfyldt arbejde med en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder. Du vil få et dynamisk job, med frihed under ansvar og gode muligheder for at planlægge din egen hverdag. Du vil desuden blive uddannet i anvendelsen af pædagogiske og didaktiske værktøjer, der giver det bedst mulige undervisningsmæssige fundament.

Din profil

•    Du er civilingeniør eller lignende inden for kemi, procesteknik eller fødevareteknologi.
•    Du har minimum flere års erfaring fra en dansk eller international virksomhed.
•    Du kan initiere og være ansvarlig for udviklingsprojekter samt aktivt indgå i forskningsprojekter.
•    Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores under-visningslaboratorier og procesfaciliteter.
•    Det er en fordel, hvis du har erfaring med fondsansøgninger.
•    Du har muligvis erfaring med formidling, men det vigtigste er, at du er fagligt engageret og brænder for at udvikle ingeniørfaget og arbejde sammen med unge mennesker.
•    Du er struktureret, har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde på tværs af fagområder.

Ansættelsesprocedure


Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør og udviklingschef behandler kvalificerede indstillinger og indkalder til uddybende samtaler.

Ansættelsessted
Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Arbejdssted er Hangøvej 2, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Stefan Borre-Gude, 3094 8642 eller på e-mail: stbg@ase.au.dk. Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.