Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent til forskningsprojekt i gén-redigering - 965244

Vi søger en videnskabelig assistent til forskningsprojekter inden for gén-redigering i humane og murine celler. Arbejdet involverer både forsøg i cellekultur og forsøg i mus. Ansættelsesperioden er 15.6.2018 - 30.9.2020 og projektet udføres i adjunkt Rasmus O. Baks forskningslaboratorium ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Kvalifikationer
Vi søger en højtmotiveret kandidat med en molekylærbiologisk/biokemisk baggrund med bred erfaring inden for molekylærbiologiske teknikker. Det er et krav at kandidaten har erfaring med håndtering af mus og bestået dyreforsøgskursus (minimum FELASA kategori B-niveau) samt erfaring med projektstyring, plasmid-kloning og sterilt cellekulturarbejde (herunder elektroporation og transfektionsteknikker). Erfaring med genredigeringsteknikker, flow cytometri og AAV vektorproduktion vil blive vægtet højt. Arbejdet vil desuden omhandle udvikling af sikkerhedsprocedurer og sikkerhedshåndtering af forskellige stoffer, hvorfor erfaring med KIROS vil være at foretrække. Ligeledes foretrækkes kandidater med indgående kendskab til IT-værktøjer som Benchling, SnapGene, Graph Pad Prism, CLC eller lignende. Kandidaten skal have stærke engelske sprogkundskaber og skal kunne arbejde både selvstændigt og i teams. Kandidaten vil skulle deltage aktivt i træning og undervisning af studerende i forskningsgruppen, hvorfor undervisningserfaring vil blive set som en styrke.

Arbejdspladsen
Arbejdspladsen er Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin, Bartholinbygningen, Bartholins Allé 6, 8000 Aarhus C., Danmark.

Yderligere information

Yderligere information om stilling kan fås ved henvendelse til adjunkt Rasmus O. Bak. tlf. (+45) 93 92 91 00, e-mail: bak@biomed.au.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  11.03.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.