Videnskabelige stillinger

Engageret underviser i dansk og engelsk på gymnasialt niveau søges til Adgangskursus på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet 965433

Engageret underviser i dansk og engelsk på gymnasialt niveau søges til Adgangskursus på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Har du lyst til at undervise motiverede unge mennesker, som er på vej mod en ingeniøruddannelse?  Vi tilbyder en spændende stilling, hvor der er plads til faglig og pædagogisk udvikling i et godt kollegialt fællesskab.

Du skal både kunne undervise i dansk og engelsk. Dansk på Ingeniørhøjskolens Adgangskursus slutter på det højeste gymnasiale niveau, A-niveau. Faget tager udgangspunkt i idéhistorien samt den kommunikative side af danskfaget. Engelsk på Ingeniørhøjskolens Adgangskursus er opdelt i et forberedende niveau, samt et C- og B-niveau. Faget har fokus på engelsk kommunikation samt forståelse af engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Desuden læses tekster med teknisk og naturvidenskabeligt indhold.

Du skal være uddannet cand.mag. i relevante fag, fx engelsk, dansk, idéhistorie, filosofi og/eller religionsvidenskab. Desuden er det vigtigt, at du har lyst til at undervise, og at du har forståelse for de studerendes individuelle behov. Undervisningen foregår i Aarhus og i Herning, og der vil være undervisning begge steder hvert semester. I Herning undervises desuden på et særligt tilrettelagt onlinekursus.

Ud over at undervise på Adgangskurset forventer vi, at du kan indgå i forskellige udviklingsopgaver. Vi er for øjeblikket i gang med at videreudvikle Adgangskurset som onlinetilbud, ligesom vi løbende udvikler Adgangskursets struktur, således at flere vil kunne gennemføre kurset med et godt resultat. Det vil også være af interesse, hvis du har relevante kompetencer i forhold til undervisning på Ingeniørhøjskolens studier eller har lyst til at indgå i pædagogiske, didaktiske eller lignende udviklingsopgaver på tværs af Ingeniørhøjskolens studier.

Vi tilbyder:

-    undervisning i dansk og engelsk på Adgangskursus
-    et meningsfyldt og tilfredsstillende job
-    gode muligheder for at planlægge din egen hverdag
-    gode kollegaer og et inspirerende fagmiljø
-    ansættelse som adjunkt eller lektor

Vi forventer:

-    at du er uddannet cand. mag i relevante fag
-    at du er fagligt engageret og brænder for at arbejde sammen med unge mennesker
-    at du er interesseret i at indgå i udviklingsopgaver knyttet til Ingeniørhøjskolens virke
-    at du vil engagere dig i og bidrage til at bevare et godt studie- og arbejdsmiljø
-    at du er nysgerrig og initiativrig
   
Om Adgangskursus:

Adgangskursus har løbende ca. 200 studerende, primært håndværkere, som ønsker at læse videre til ingeniør. Dette kan de gøre via et Adgangskursus, som tager mellem 1 og 2 år at gennemføre, afhængig af den studerendes faglige forudsætninger. Undervisningen omfatter matematik, fysik, kemi, dansk og engelsk på gymnasiale niveauer. Gennemsnitalderen på vores studerende er ca. 24 år, og der er en god stemning på holdene.

Der er ca. 15 fastansatte undervisere tilknyttet Adgangskurset og dertil en række timelærere samt undervisere fra ingeniørstudierne.

Ansættelsessted
Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Arbejdssted er Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos leder af Adgangskursus Mette Ramsing Lindhardtsen på tlf. 4189 3120 eller e-mail: mrl@ase.au.dk

Samtaler vil finde sted i løbet af maj/juni 2018. Tiltrædelse pr. 1. august 2018.

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje.

Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.


Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.