Videnskabelige stillinger

Postdoc stillinger ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 965739

Har du lyst til at være en del af et inspirerende forskningsmiljø med mange muligheder for spændende og alsidige arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige forskere? Så er du måske vores nye kollega.

Jobbeskrivelse
Ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet er én eller flere treårige stillinger som postdoc (statistikere og/eller kandidater med erfaring med registerforskning) ledige til besættelse 1.6.2018 eller snarest derefter.

Centeret søger ligeledes videnskabelige assistenter inden for samme område, se mere her. Besættelse af stillingerne foretages ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet til begge stillinger.

Stillingerne er finansieret af forskellige eksterne bevillinger til forskningsprojekter, der søger at afdække samspillet mellem genetiske og miljømæssige faktorer og svære psykiske sindslidelser, bl.a. skizofreni, depression, bipolar sygdom, ADHD, autisme og fødselspsykose. Specifikke fokusområder inkluderer identifikation af miljømæssige eksponeringer for psykisk sygdom via Big Data, samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer for psykiske lidelser, samt helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom.

Stillingerne kan evt. forlænges, hvis centeret hjemtager de fornødne bevillinger.

Arbejdsopgaver
Arbejdet er primært af forskningsmæssig karakter, og opgaverne omfatter systematisk og selvstændig gennemførelse af en række forskningsprojekter i samarbejde med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette vil indebære design af epidemiologiske registerbaserede undersøgelser, analyse af relevante datakilder, samt sammenskrivning, publicering og præsentation af resultater ved internationale konferencer og i peer-reviewed videnskabelige artikler.

Faglige og personlige kvalifikationer
-    Har en relevant kandidatuddannelse (sundhedsvidenskab, statistik eller lignende) og opnået ph.d.-grad
-    Kendskab til danske forskningsregistre, herunder Danmarks Statistiks registre, samt håndtering af registerdata anvendt til videnskabelige undersøgelser
-    Har erfaring med gennemførelse af epidemiologiske studier og/eller genetisk epidemiologi
-    Behersker dansk og engelsk på højt niveau (engelsk er arbejdssproget)
-    Er erfaren bruger af relevante statistiske programmer, herunder SAS, R og/eller Stata
-    Erfaring med analysemetoder, som anvendes inden for psykiatrisk epidemiologi
-    Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for gennemførelse af den komplette forskningsproces fra idefase til publicering og præsentation af resultater
-    Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde
-    Et spændende job i et inspirerende og uformelt forskningsmiljø på højt internationalt niveau
-    Gode og erfarne kollegaer fra forskellige lande, der gerne bidrager med sparring og støtte
-    Rig mulighed for indflydelse på egne arbejdsopgaver
-    Oplæring tilrettet behov/interesser
-    Mulighed for deltagelse i kurser, samt nationale og internationale konferencer
-    Mentorordning med senior kollega
-    Adgang til et stort netværk af lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere

Om os
NCRR:
Center for Registerforskning er en sektion ved Institut for Økonomi og finansieres hovedsageligt af eksterne forskningsmidler (www.ncrr.au.dk). Centret huser en internationalt anerkendt forskergruppe indenfor psykiatrisk epidemiologi, som løbende publicerer en række videnskabelige artikler (http://econ.au.dk/the-national-centre-for-register-based-research/publications/). Centret varetager, ud over egen forskning, ligeledes rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter, validering og datamanagement af registerdata, og udvikling af metoder til analyse af registerdata. Centret har p.t. 35 ansatte – heraf 17 statistikere, 6 ph.d.-studerende og 2 datamanagere.

iPSYCH:  er et helt centralt projekt i NCRR’s forskning. Det er bl.a finansieret af en meget stor bevilling fra Lundbeckfonden, indtil videre 360 mio. DKK i en 9-årig periode. iPSYCH studerer den miljømæssige og genetiske arkitektur ved psykiske lidelser (www.ipsych.au.dk/). iPSYCH er verdens største studie af sin art og omfatter pt. ca 80.000 personer.

Niels Bohr Professorat:
NCRR er indtil slutningen af 2021 vært for Niels Bohr professor John McGrath fra Brisbane, Australien. Professor McGrath er en af verdens førende psykiatriske forskere, og han har ved bevillingen fr Danmarks Grundforskningsfond fået mulighed for at etablere et spændende forskningsprogram ved NCRR i nært samarbejde med centerets medarbejdere. Læs mere her.

CIRRAU: Center for Registerforskning huser endvidere CIRRAU (Centre for Integrated Register-Based Research), som er finansieret af Aarhus Universitet med henblik på at fremme tværvidenskabelig registerbaseret forskning (www.cirrau.au.dk). CIRRAU stiller den nødvendige og grundlæggende datainfrastruktur til rådighed for gennemførelse af flere registerbaserede forskningsprojekter, der spænder fra interventionsundersøgelser af sårbare børn og unge, befolkningsbaserede genetiske undersøgelser af psykiske lidelser, og til landsdækkende befolkningsbaserede studier af en lang række eksponeringer, resultater og konsekvenser heraf.

Kontaktpersoner: Trine Munk-Olsen, seniorforsker, ph.d. e-mail: tmo@econ.au.dk; Carsten Bøcker Pedersen, professor, dr.med. e-mail: cbp@econ.au.dk 

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk

Arbejdssted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V


Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

04.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.