Videnskabelige stillinger

Lektorat i Humanistisk medicin, Aarhus Universitet 965761

Ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet er et 20%-lektorat (7,4 timer/ugen) ledigt til besættelse for perioden 1. november 2018 – 31. august 2020. 

Ansvarsområde/arbejdsopgaver

Lektorens primære opgave vil blive at undervise i humanistisk medicin herunder medicinsk etik, filosofi og litteratur, dels på professionssporet ved lægeuddannelsens 1.-6. semester og dels på valgfaget: ”Den gode læge – en indføring i lægegerningens humanistiske kompetencer via litteraturen og filosofien”, som afvikles på medicinstudiets kandidatdel. Endvidere skal lektoren deltage i den løbende udvikling af kursernes indhold, rammer og undervisningsmateriale. Det forventes at lektoren bidrager til forskning i humanistisk medicin såvel som forskning inden for det biomedicinsk fagområder, der kan kvalificere undervisningen. Det forventes også at lektoren kvalificerer og perspektiver undervisningen med sine praktiske erfaringer fra klinikken. 

Det forventes, at den pågældende deltager i aktiviteter såsom seminarer, undervisning, workshops og lignende. Desuden vil pågældende skulle deltage i varetagelse af organisatoriske og administrative opgaver. 

Uddannelsesmæssige kvalifikationer

- Lægefaglig uddannelse
- Humanistisk tillægsuddannelse, for eksempel en masteruddannelse 

Faglige kvalifikationer

- Erfaring med det lægevidenskabelige fagområde, både klinisk og forskningsmæssigt
- Erfaring inden for humanistisk medicin, herunder medicinsk etik, filosofi og litteratur
- Erfaring med at planlægge og udvikle undervisning
- Erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
- Erfaring med og adgang til et netværk af samarbejdspartnere nationalt og internationalt inden for forskningsfelterne
Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.03.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.