Videnskabelige stillinger

Post doc. (6 mdr.) indenfor det innate immunsystem og inflammation 965999

En 6 måneders stilling som post.doc ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet er åben for besættelse.

Stillingen er tilknyttet et større studie indenfor det innate immunsystem og inflammation og projektet omhandler betydningen af extracellulære vesikler fra immunceller for udvikling af malignt melanoma i en musemodel.

Den succesfulde kandidat forventes at have stor viden omkring samspillet mellem innate immunsignalering og det adaptive immunforsvar. Endvidere forventes det at kandidaten har erfaring med flow cytometri analyser, oprensning og karakterisering af extracellulære vesikler fra primære celler, funktionelle studier af extracellulære vesikler i in vitro cellekulturer og in vivo arbejde med B16F10 melanoma-modellen. Det er et krav at kandidaten har bestået dyreforsøgskursus (minimum FELASA kategori B-niveau). 

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Specialkonsulent Anni Mandrup Høeg via telefonnr. 2059 7785 eller e-mail annimh@biomed.au.dk. Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Desuden er det et krav til denne stilling, at kandidaten har bestået dyreforsøgskursus (minimum FELASA kategori B-niveau).

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  14.03.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.