Videnskabelige stillinger

Erfaren psykolog søges som videnskabelig assistent til projektet: The Danish High Risk and Resilience Study - VIA11 i Aarhus 966990

En stilling som videnskabelig assistent er ledig til besættelse snarest muligt indtil den 28.02.2021. Arbejdstiden er 37 timer om ugen og arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel. Weekendarbejde er forventeligt ind i mellem. Du skal være indstillet på at tage til projektmøder og træning i København mindst en gang månedligt.

The Danish High Risk and Resilience Study-VIA11 er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor 11 årige børn og deres forældre undersøges grundigt neuropsykologisk og psykiatrisk. Der skal i alt undersøges 522 børn, hvoraf en del har en far eller mor med skizofreni eller bipolar sindslidelse. Du skal indgå i en projektgruppe med tre psykologer, som sammen gennemfører undersøgelserne. Du skal tage aktivt del i rekruttering og undersøgelse af børn og forældre, hvilket indebærer hjemmebesøg hos familierne. Derudover rummer stillingen også administrative opgaver i forbindelse med daglig drift af projektet.

Projektet ledes af professor Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Risskov samt professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Gentofte.
Projektet er en del af iPSYCH-projektet, som er støttet af LundbeckFonden. Daglig leder er professor Ole Mors, og din arbejdsplads er i Forskningsenheden, Afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Nødvendige kvalifikationer

• Psykolog med klinisk erfaring i psykiatri eller børnepsykiatri, herunder meget gerne erfaring med MR-scanning af børn
• Erfaring med de semistrukturerede diagnostiske interviews SCAN og KSADS
• Erfaren bruger af projekt- og database styringsprogrammet REDCap
• Erfaring med neuropsykologiske testbatterier fx WISC, CANTAB, RIAS og TOMAL-II
• Du skal have kørekort. 

Yderligere oplysninger samt projektbeskrivelse og funktionsbeskrivelse kan rekvireres fra psykolog Lotte Veddum, LOTVED@rm.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  21.03.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.