Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Aarhus universitet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede 

På dagsordenen

Drøftelse og vedtagelse af universitets budget og strategi, samt generelle udviklingstendenser inden for forskning, uddannelse og forskningsbaseret myndighedsrådgivning.

Medlemmer

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer.

To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefrakommende.

Læs mere om reglerne for valg og udpegning af medlemmer af bestyrelsen i universitetets vedtægt.

Bestyrelsen serviceres af Universitetsledelsens Stab.


Connie Hedegaard

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Astrid Söderberg Widding

Bestyrelsesmedlem Astrid Söderberg Widding
Foto: privat

Jens Peter Christensen

Bestyrelsesmedlem Jens Peter Christensen
Foto: privat

Steen Riisgaard

Bestyrelsesmedlem Steen Riisgaard
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Susanne Bødker

Bestyrelsesmedlem Susanne Bødker
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Anna Louise Plaskett

Bestyrelsesmedlem Anna Louise Plaskett
Foto: Rógvi N. Johansen

Søren Pold

Bestyrelsesmedlem Søren Pold
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Karoline Poulsen

Foto: Colourbox

Ditte Marie Thomsen

Foto: Colourbox