Anna Louise Plasketts CV

Uddannelse

2009 til 2011

Statonom med speciale i offentlig administration.

2002 til 2005

Kontoruddannelse med speciale i offentlig forvaltning.

2001 til 2002

1-årig HHX-student med IT som hovedfag, Erhvervsakademiet, Aarhus Købmandsskole.

1994 til 1996

Afbrudt studium i Musikvidenskab ved Aalborg Universitet.

1990 til 1993

Musik– sproglig student ved Bjerringbro Gymnasium.

 

Erhvervserfaring

18. februar 2013 –

Teamleder for ph.d.-administrationen Arts/Administrationscenter Arts, afdeling for Ph.d.-og Internationalisering, AU.

September 2011 til 17. februar 2013

Ph.d.-administrator, AU Forskning og Talent/Arts.

December 2005 til september 2011

Forskningsadministrator på Institut for Historie og Områdestudier, AU + Danmarks Forskerskole for Historie.

August 2005 til december 2005

Barselsvikar/studienævnssekretær på Institut for Historie & Områdestudier, afdeling for Slavisk & Ungarsk, AU.

2002 til 2005    

Kontoruddannelse på Aarhus Universitet/Aarhus Universitetsforlag.

1997 til 2000    

Kontorfunktionær, Post Danmark.

 

Tillidshverv

2016 –

Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse.

2011 til 2013

Medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget for AU Forskning og Talent.

2008 til 2012

Bestyrelsesmedlem/suppleant i Landsforeningen for Højere Uddannelsesinstitutioner (LFHU), HK Stat Danmark.

2006 til 2012

Bestyrelsesformand for HK-klubben HUM/TEO, AU samt formand for TR-kollegiet (HK Stat kontorfunktionærer, klinikassistenter, grafisk personale og studentermedhjælpere på Aarhus Universitet). 

2006 til 2012

Fællestillidsrepræsentant på AU (HK Stat kontorfunktionærer, klinikassistenter, grafisk personale og studentermedhjælpere på Aarhus Universitet) herunder medlem af AU’s hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og bestyrelsesmedlem af TAP-klubben, AU.

2006 til 2012

Lokal tillidsrepræsentant på hhv. Det Humanistiske- og Teologiske Fakultet (HK Stat kontorfunktionærer og studentermedhjælpere) herunder næstformand for samarbejdsudvalget på Det Humanistiske Fakultet samt næstformand for samarbejdsudvalget på Institut for Historie og Områdestudier, AU.

2006 til 2007

Bestyrelsesmedlem i Selling Forsamlingshus.

2002 til 2004

Bestyrelsesmedlem/bestyrelsesformand fra 2003 i Børnehaven Sommerlyst, Skejby.

 

Kurser

2014

Udviklingsforløb for teamledere, AU’s Kompetenceenhed. 

2013

Kursus i personaleledelse, HK Danmark

2013

AU’s værktøjskurser for ledere.

2008, 14. til 17. september

TR uddannelse, 3. modul: Faglig virksomhed, HK Stat.

2008, 21. til 23. april

Kursus i ph.d.-administration, AEU, Danske Universiteter.

2007 til 2008

Kollegial Supervision for tillidsrepræsentanter, HK Kommunal og HK Offentlig.