Eksternt bestyrelsesmedlem Gitte Ørskou

Eksternt bestyrelsesmedlem

E-post: goe-kultur@aalborg.dk

Tlf: 9982 4101

Mobil: 3199 4101

CV

Gitte Ørskou (f. 1971) har siden september 2009 været direktør på KUNSTEN ­ Museum of Modern Art Aalborg, det tidligere Nordjyllands Kunstmuseum. Inden da kom hun fra en stilling som overinspektør på kunstmuseet ARoS i Aarhus. Gitte Ørskou er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet fra 2001 og er i dag tilknyttet Københavns Universitet som censor. Før hun blev medlem af AUs bestyrelse, var hun desuden censor ved Institut for Æstetiske Fag på Aarhus Universitet. Hun bestrider flere bestyrelsesposter, blandt andet som formand for henholdsvis Statens Kunstfond og Projektstøtteudvalget for Billedkunst, Statens Kunstfond og er desuden medlem af Aarhus Festuges bestyrelse samt Spar Nord Fondens bestyrelse. Hun har tidligere været medlem af Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg.