Curriculum Vitae

Søren Pold
Født 24. marts, 1966

Uddannelse

2003-: Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation (tidl. Informations og Medievidenskab) AU

2000-2003: Adjunkt, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet

2000: Ph.d., Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet Adjunkt

1995: Cand. mag. Litteraturhistorie og Informationsvidenskab, AU


Forskningsledelse, vejledning og udvikling

Deltager i bedømmelsesudvalg for lektorat, adjunktur, første amanuensis og ph.d. bedømmelser (både på AU, nationalt og internationalt):

2013-: Case manager i Center for Participatory IT (PIT)

2012-: Leder af forskningsprogrammet Mennesker og Informationsteknologi

2011-12: Gennemført Research Management Course ved CBS SIMI Executive. Hovedvejleder for 5 ph.d. projekter, heraf 3 afsluttet og forsvaret samt bivejleder for 1 samt 1 afsluttet.

2011- Medlem af bestyrelsen for Aarhus Billedkunstcenter.

2010-: Deltager og følgeforsker i en række projekter med biblioteker omkring digital litteratur mm.  

2009-2012 Medlem af bestyrelsen for Kunsten.nu. Fra 2012 som næstformand.

2008-2012: Forskningsleder for delprojekt i forskningscentret Digital Urban Living, finansieret af det Strategiske Forskningsråd (KINO)

2008-11 og 2012- : Medlem af forskningsudvalget ved Institut for Informations- og Medievidenskab og forskningsudvalget ved Institut for Kultur og Kommunikation, AU.

2005-2007: Leder af forskningsprojektet "Interfacekulturens æstetik", finansieret af FKK/SHF.

2005-10: Medlem af det rådgivende udvalg bag Kulturnet Danmark puljen (Kulturarvsstyrelsen)

2004-12 Medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, næstformand fra 2010-12 Deltager i adskillige udvalgsarbejder ved fakultet og universitet, fx i forbindelse med universitetslovsevalueringen, fremtidig struktur og vedtægt for Akademiske Råd og medbestemmelse.

2003-2010 Medlem af tænketank, opstartsbestyrelse og fagleder for Alexandra netværket om digital kunst, kultur og erhverv i Århus-regionen, TEKNE. Netværket er støttet af bl.a. Aarhus Amt/Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

2002: Grundlægger og første leder af Center for Digital Æstetik-forskning, AU.

2001-2004: Medlem af studienævn, IMV og fagansvarlig for Multimedieuddannelserne

1995-95: Medvirker i de EU-financierede HUMANITIES (I-III) projekter. Bl.a. medlem af Task Force Group (HUMANITIES II).


Forskningsområder

Interfacekritik: Digital kunst & æstetik, Æstetik inden for Digital Design, digital og softwarekultur.


Publikationer

77 forskningspublikationer samt formidling.

Aktuelle artikler:

  • "INK - Designing for Performative Literary Interactions" Fritsch, J., Pold, S. B., Vestergaard, L. S. & Lucas, M. 2014 In : Personal and Ubiquitous Computing. 18, 7, p. 1551-1565
  • "Post-digital Books and Disruptive Literary Machines: Digital Literature Beyond the Gutenberg and Google Galaxies" Pold, S. B. & Andersen, C. U. 2014 In : Formules/Revue Des Creations Formelles.

Monografier:

  • Andersen, Christian Ulrik; Pold, Søren (Eds.) 2011: Interface Criticism: Aesthetics Beyond Buttons. Århus: Århus Universitetsforlag, 296 pp.
  • Hansen, Lone Koefoed; Pold, Søren; (Eds.). (2007): Interface : Digital kunst & kultur. Aarhus: Århus Universitetsforlag, 204 pp.
  • Pold, Søren (2004): Ex Libris - Medierealistisk litteratur : Paris, Los Angeles & cyberspace. Odense : Syddansk Universitetsforlag, 394 pp.

Bogkapitler:

  • "The (Cultural) Interface Designer as Producer: Materialist dialectics as design thinking", Pold, S. B. In Print Critical Theory and Interaction Design. Bardzell, J., Bardzell, S. & Blythe, M. (eds.). Cambridge Massachusetts: MIT Press
  • Aesthetics of the Banal : "'New Aesthetics' in an Era of Diverted Digital Revolutions", Pold, Søren Bro; Andersen, Christian Ulrik., Postdigital Aesthetics: Art, Computation And Design. David M. Berry; Michael Dieter (eds). Palgrave Macmillan, 2015. p. 271-288.
  • "Controlled Consumption Culture: When Digital Culture Becomes Software Business", Pold, S. B. & Andersen, C. U. 2014 The Imaginary App. Miller, P. D. & Matviviyenko, S. (eds.). MIT Press, p. 17-33 (Software Studies).
  • Andersen, Christian Ulrik; Pold, Søren Bro (2013): The Lost Illusions of an Amazonian Forkbomb : What Lies Beyond The Print Capitalism of The Gutenberg Galaxy? Disrupting Business. eds. / Geoff Cox; Tatiana Bazzichelli. Brooklyn : A K Peters, (DATA browser; No. 05). 125-141