Prodekaner og institutledere

Prodekaner og institutledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Studieledere

Studieledere forestår i samarbejde med studienævnet den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen m.m.