Prodekaner, institut- og studieledere

Prodekaner, institutledere og studieledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.