Kunstudvalget

Kommissorium

Kunstudvalget er et rådgivende og vejledende udvalg, som har til opgave at udarbejde en egentlig kunstpolitik og retningslinjer for behandlingen af kunst på Aarhus Universitet.

Udvalget får bl.a. til opgave at sikre, bevare og udvikle kunsten på Aarhus Universitet samt udbrede kendskabet til kunsten både internt og blandt medarbejderne/studerende og udadtil til det omliggende samfund.

Sammensætning

 • Udvalget nedsættes af rektor.
 • Rektor udpeger formanden og et eksternt medlem
 • Akademisk Råd ved Arts udpeger to videnskabelige medarbejdere og en studerende
 • Universitetsdirektøren indstiller et medlem med kendskab til bygninger
 • AU Økonomi og Bygninger, Bygningsøkonomi og Jura, stiller sekretariatsbistand til rådighed

Udvalget har følgende sammensætning

 • Formand: Bodil Due
 • Lektor Søren Elgaard, Arts
 • Lektor Lise Skytte Jakobsen, Arts
 • Studerende Josephine Alberte Hedemann Boesen, Arts
 • Hvilende medlem: forhenværende museumsdirektør Jens Erik Sørensen
 • Tilforordnet: Charlotte Lyngholm, AU Økonomi og Bygninger, Byggeri og Planlægning

Sekretariat

871 52279 Heidi Andersen, AU Økonomi og Bygninger, Bygningsøkonomi og Jura, hga@au.dk