Universitetsledelsen

Universitetsledelsen er en enhedsledelse og varetager den daglige ledelse af Aarhus Universitet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt dekanerne for de fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

Rektor er Brian Bech Nielsen, prorektor er Berit Eika, og Arnold Boon er universitetsdirektør.

Dekanerne ved Aarhus Universitet er: Johnny Laursen (Arts), Niels Christian Nielsen (Science and Technology), Lars Bo Nielsen (Health) og Thomas Pallesen (Aarhus BSS).

Nyhedsbrev fra universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev, der informerer om aktuelle aktiviteter og diskussioner.

 

 

Møder i universitetsledelsen

Universitetsledelsen holder møde hver onsdag kl. 08.30 - 11.30. Se mødeplan og dagsordener fra møderne.