Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 7/2012

Den enkelte medarbejder har ubegrænset frihed

"Alle medarbejdere kan selvfølgelig frit udtrykke det, de vil. Ytringsfrihed er en forudsætning for et universitet, og ingen medarbejdere på Aarhus Universitet skal være i tvivl om, at der både er plads til og forventning om, at man bruger den." Blandt andet dette slår rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fast i en kommentar til, at der ikke skulle være ytringsfrihed for medarbejderne på Aarhus Universitet og universiteter generelt.

Manglende ytringsfrihed på universiteterne, herunder AU, er blevet en udbredt medievinkling i forbindelse med en meget omtalt personalesag på Musikvidenskab.

 


Kalender

  • 27. februar: kick off for institutlederudviklingsforløb 
  • 29. februar: bestyrelsesmøde
  • 15. marts: udenrigspolitisk debatmøde med Villy Søvndal
  • 28.-29. marts: ledelsesseminar

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen den 17. februar

 

Nyhedsbrev fra universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev, der informerer om aktuelle aktiviteter og diskussioner.

 

 

Møder i universitetsledelsen

Universitetsledelsen holder møde hver onsdag kl. 08.30 - 11.30. Se mødeplan og dagsordener fra møderne.