Pressemeddelelse 26.5.2000

Pressemeddelelser 1999-2003

">

alt AARHUS UNIVERSITET

Pressemeddelelser


Videnskabspris til Østeuropa-ekspert

Fredag den 26. maj 2000 bliver "Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris" tildelt lektor, ph.d. Peter Bugge ved en højtidelighed på Aarhus Universitet. Prisen er på 75.000 kr.

Peter Bugge, der er født i 1960, blev cand.mag. i samfundsfag og tjekkisk i 1989 og ph.d. i 1994 fra Aarhus Universitet. Han har siden 1994 været ansat på Slavisk Institut, hvor han nu er lektor i tjekkisk og europastudier.

Inden for tjekkisk har Peter Bugge beskæftiget sig alsidigt med tjekkisk og slovakisk historie og politiske forhold i det 19. og 20. århundrede samt med tjekkisk litteratur og kultur i samme periode, bl.a. med forfatterne Karel apek og Milan Kundera. På europastudier - et nyt fag på Det Humanistiske Fakultet - har Peter Bugge primært forsket i europabegrebets idehistorie, ideer og forestillinger om Central- og Østeuropa og tjekkernes syn på Europa og EU.

Han har udgivet både bøger og artikler i Danmark og i udlandet på dansk, engelsk, tjekkisk og tysk. Flere af hans arbejder om tjekkisk kultur og politik har vakt opmærksomhed i hjemlandet. En artikel, der gjorde op med forestillingen om en demokratisk kulturkamp mod kommunisterne i efterkrigstidens Tjekkoslovakiet 1945-48, vakte stor debat.

Peter Bugge lægger også vægt på at 'synliggøre' de central- og østeuropæiske lande og kulturer ved hjælp af artikler, bidrag i radioen og foredrag på højskoler og andre steder. Det kan endvidere nævnes, at han har oversat flere af Václav Havels essays og dramaer.

Hædersgave fra 1956
Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for - det dengang private - Aarhus Universitet. Prisen uddeles så vidt muligt altid den 28. maj. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Peter Bugge er nummer 30 i rækken af prismodtagere.

Med venlig hilsen
Ingeborg Christensen
Informationskontoret
AARHUS UNIVERSITET

alt Sidens top alt Aarhus Universitets hjemmeside

Henvendelser om indhold og problemer til webeditor@au.dk