Videnskabspris til økonomiprofessor

Pressemeddelelser 1999-2003

Mandag den 28. maj 2001 bliver "Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris" tildelt professor, ph.d. Niels Haldrup ved en højtidelighed på Aarhus Universitet. Prisen er på 75.000 kr.

Niels Haldrup, der er 38 år, har en MA i økonomi fra University of Warwick fra 1988 og tog sin ph.d.-grad ved Aarhus Universitet i 1993. Niels Haldrup har siden 1991 været ansat ved Institut for Økonomi - fra 1999 som professor. I løbet af ansættelsen har han haft et års ophold som Jean Monnet Fellow ved European University Institute i Firenze samt kortere ophold ved Erasmus Universitetet i Rotterdam og - gentagne gange - ved University of California at San Diego, senest i foråret 2000.

Niels Haldrups forskningsområde er økonometri - dvs. den disciplin inden for nationaløkonomien, der anvender matematisk-statistiske redskaber til analyse og kvantificering af økonomiske problemstillinger. Her har han specialiseret sig i tidsserie-økonometri, hvor man fokuserer på empirisk modellering af samspillet mellem økonomiske variabler målt over tid.

Sin unge alder til trods har Niels Haldrup formået at skabe sig et navn i den økonomiske forskning og en international anerkendelse, der blandt andet afspejler sig i en lang række internationale publiceringer.

Den gyldne pegepind

Samtidig med, at Niels Haldrup er en fremragende forsker, er han også i stand til at viderebringe sin viden på en inspirerende og fængende måde. Hans forelæsninger er uhyre populære. Det har blandt andet givet sig udtryk i, at han allerede i 1994 modtog studenternes "Gyldne pegepind" som årets forelæser.

Hædersgave fra 1956

Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for - det dengang private - Aarhus Universitet. Prisen uddeles så vidt muligt altid den 28. maj. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Niels Haldrup er nummer 31 i rækken af prismodtagere.

Ingeborg Christensen
ic@adm.au.dk
Informationskontoret

Foto af Niels Haldrup