Jens Chr. Djurhuus modtager fornem videnskabspris

Pressemeddelelser 1999-2003

Tirsdag den 28. maj 2002 bliver "Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris" tildelt professor, dr.med. Jens Christian Djurhuus ved en højtidelighed på Aarhus Universitet. Prisen er på 75.000 kr.

Jens Chr. Djurhuus, der er 59 år, blev læge i 1970 og dr.med. i 1980. Han har siden 1978 været tilknyttet Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Aarhus Universitet. Siden 1985 har han været professor og leder af instituttet.

Banebrydende forskning

Jens Chr. Djurhuus har både som videnskabsmand og som organisatorisk ansvarlig opnået mange vigtige resultater. Hans forskning har fra begyndelsen af koncentreret sig om problemer i menneskets urinveje, og hans forskning har blandt betydet, at mange sengevædere børn, der jævnligt tisser i sengen om natten i dag via behandling med næsespray kan helbredes. Ligeledes har han også været foregangsmand inden for forskningen i voksnes urinvejs-problemer, og han har stået i spidsen for oprettelsen af et enestående laboratorium ved Skejby Sygehus til udredning af patienter med funktionsforstyrrelser i urinvejene.

"Århus-modellen"

Samtidig med at opnå vigtige, forskningsmæssige resultater har Jens Chr. Djurhuus på det organisatoriske plan været primus motor for opbygningen af den eksperimentelle kirurgiske enhed ved Århus Universitetshospital, hvor mange af landets yngre kirurger får deres træning. Jens Chr. Djurhuus har således som leder af Institut for Eksperimentel Forskning gennem mere end seksten år formået at opbygge og administrere fakultetets og universitetshospitalets kliniske sektor på en sådan måde, at mange andre universitetshospitaler i Skandinavien har ladet sig inspirere af den såkaldte Århus-model for organiseringen af den kliniske sektors forskning og samarbejdet mellem fakultet og universitetshospital.

Jens Chr. Djurhuus har gennem flere år været medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, hvor han for tiden er formand.

Hædersgave fra 1956

Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for - det dengang private - Aarhus Universitet. Prisen uddeles så vidt muligt altid den 28. maj. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Jens Christian Djurhuus er nummer 32 i rækken af prismodtagere.

Michael Troelsen
Informationskontoret
mit@adm.au.dk