KLAUS MØLMER MODTAGER FORNEM VIDENSKABSPRIS

Pressemeddelelser 1999-2003

Fredag den 28. maj 2004 bliver "Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris" tildelt professor, ph.d. Klaus Mølmer ved en højtidelighed på Aarhus Universitet. Prisen er på 75.000 kr.

Klaus Mølmer, der er 41 år, har siden 2000 været professor i teoretisk atomfysik og kvanteoptik ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Her blev han også cand.scient. i 1987 og ph.d. i 1990. Siden 2003 har han desuden været adjungeret professor i fysik ved Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Banebrydende forskning

Klaus Mølmer arbejder med teoretisk kvanteoptik og forsker her i atomers vekselvirkning med lys, specielt med henblik på styring og observation af deres dynamik, som kan adskille sig markant fra større fysiske objekters opførsel. Han har opfundet teoretiske metoder til at analysere henfald og dæmpning af mikroskopiske, kvantemekaniske systemer, nedbremsning af atomer ved hjælp af laserlys og dynamik af ultra-kolde gasser.

Hans forskningsresultater bidrager bl.a. til anvendelser ved præcisionsmålinger, f.eks. tidsangivelser med atomare ure, og han er aktiv inden for forskningen i udnyttelsen af kvanteffekter til datakommunikation og -behandling. Klaus Mølmer arbejder bl.a. med udvikling af teorier for, hvordan man kan bygge kraftfulde kvantemekaniske computere.

Som forskningsleder har han spillet en afgørende rolle inden for QUANTOP - et af Danmarks Grundforskningsfonds centre - som han leder sammen med professor Eugene Polzik fra Københavns Universitet. Han har endvidere forsket og undervist i Østrig, Frankrig og Tyskland.

Også populærformidling

Klaus Mølmer har publiceret mere end 100 artikler i internationale, videnskabelige tidsskrifter og har derudover været en flittig aktør, når det gælder om at popularisere naturvidenskaben. Han har holdt foredrag for elever og lærere i folkeskoler og gymnasier, og han har deltaget i videnskabsprogrammer i tv og radio.

Hædersgave fra 1956

Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for - det dengang private - Aarhus Universitet. Prisen uddeles så vidt muligt altid den 28. maj. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Klaus Mølmer er nummer 33 i rækken af prismodtagere.

Mere information

Yderligere oplysninger kan fås hos professor Klaus Mølmer på tlf. 8942 3679, e-mail moelmer@phys.au.dk

Foto: Klaus Mølmer28. maj 2004

Ingeborg Christensen
Informationskontoret
ic@adm.au.dk