Maria Fabricius Hansen modtager ”Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris”

Pressemeddelelser 2006

Onsdag den 24. maj 2006 bliver ”Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris” tildelt lektor, ph.d., dr.phil. Maria Fabricius Hansen ved en højtidelighed på Aarhus Universitet. Prisen er på 75.000 kr.

Maria Fabricius Hansen, som er 42 år, er lektor ved Afdeling for Kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Hun blev mag.art. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet i 1992 og ph.d. i 1997 med en afhandling om ruinmotivet og forholdet til antikken i 1400-tallets italienske maleri. Derefter fortsatte hun sin karriere ved Aarhus Universitet, hvor hun i 1998 blev adjunkt og i 2002 lektor på Afdeling for Kunsthistorie. Her forsvarede hun i 2005 sin doktorafhandling, der kaster lys på genbrugen af antikke byggematerialer i Roms middelalderkirker.

Maria Fabricius Hansen beskæftiger sig med den historiske dimension i kunsthistorien og har specialiseret sig i italiensk middelalder og renæssance. Hendes forskning er kendetegnet ved en moderne, tværfaglig tilgang. På original vis kobler hun billedstudierne sammen med studier i samtidens litteratur og filosofi, og i sin doktorafhandling benytter hun sig både af arkæologiske, retoriske og kirkehistoriske metoder og kilder.

Mange udlandsophold i bl.a. Firenze, Rom, Baltimore, Paris og Oxford har givet Maria Fabricius Hansen et bredt internationalt netværk. Hendes internationale orientering kommer også til udtryk i en omfattende produktion af artikler og bidrag til antologier, som hun har publiceret på både dansk, engelsk, fransk og italiensk. I 1999 udgav hun bogen ”Ruinbilleder: Antikfascinationens baggrunde i 1400-tallets italienske maleri”. Doktorafhandlingen “The Eloquence of Appropriation: Prolegomena to an Understanding of Spolia in Early Christian Rome” udkom som bog i Rom i 2003. 

Hædersgave fra 1956
Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for – det dengang private – Aarhus Universitet. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Maria Fabricius Hansen er nummer 35 i rækken af prismodtagere. 

Mere information
Yderligere oplysninger kan fås hos lektor Maria Fabricius Hansen, tlf. 8942 5130, e-mail kunmfh@hum.au.dk

Foto: Maria Fabricius Hansen


24. maj 2006
Sandra Trefzer
str@adm.au.dk
Informationskontoret