Dorthe Berntsen får videnskabspris

Pressemeddelelser 2007

Professor Dorthe Berntsen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris for sit bidrag til forskning i selvbiografiske erindringer

Tilfældige sanseindtryk, som en melodi der bliver spillet i radioen eller duften fra en blomstereng, kan fremkalde spontane erindringer fra vores personlige fortid.

Forskningsfeltet ”involuntære selvbiografiske erindringer” er i kraftig vækst i international sammenhæng, og en af de markante bidragsydere er professor Dorthe Berntsen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Dorthe Berntsen modtager onsdag den 23. maj 2007 ”Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris” på 75.000 kroner, blandt andet for sine innovative og originale bidrag til studierne af ”involuntære selvbiografiske erindringer”. Prisen bliver tildelt ved en højtidelighed på Aarhus Universitet, hvor pressen også er velkommen.

Satte fokus på overset forskningsområde

”Tidligere blev spontane erindringer mest betragtet som et tegn på en psykisk forstyrrelse, men spontane erindringer er også en integreret del af vores hverdag, og de fleste mennesker har typisk 2-5 spontane erindringer om dagen,” siger Dorthe Berntsen.

Spontane erindringer var i mange år et overset forskningsområde inden for kognitionspsykologien, og et egentligt systematisk empirisk studium blev først indledt, da Dorthe Berntsen i 1993 fik tildelt et ph.d.-stipendium til udforskning af spontane erindringer.

Forskningsråd støtter videre udforskning

Dorthe Berntsen har publiceret adskillige artikler om spontane erindringer i internationale tidsskrifter og modtog i 2005 en bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation på ca. en million kroner til sin videre udforskning af spontane erindringer. Projektet skal blandt andet skal munde ud i en monografi, der bliver udgivet af Cambridge University Press.

”Ufrivillige erindringer kan være et symptom i forbindelse med lidelser som posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) eller depression, og folk med disse lidelser kan være stærkt plagede af spontane erindringer. Hvis man forstår mekanismerne, som driver spontane erindringer, kan man bedre hjælpe disse mennesker,” siger Dorthe Berntsen.

Forsker også i blitzerindringer og lifescripts

Dorthe Berntsen interesserer sig også for andre forskningsområder og har blandt andet skrevet bogen Lidt skydning i gaderne tog vi ret roligt: En psykologisk tematisering af erindringsbilleder fra Danmarks besættelse 1940-45 , der beskriver krigsgenerationens erindringer og de langvarige eftervirkninger af traumatiske oplevelser fra krigen. Studierne af de såkaldte ”blitzerindringer” blev publiceret i et af de mest højtrangerede eksperimentalpsykologiske tidsskrifter, Journal of Experimental Psychology: General .

Dorthe Berntsen arbejder desuden med ”lifescripts” eller livsskabeloner, der er en betegnelse for vores fælles kulturelle forestillinger om, hvordan vi skal leve vores liv, og hvornår vi for eksempel skal have børn, giftes og gøre karriere.

En engageret underviser og formidler

Ud over den betydelige forskningsindsats er Dorthe Berntsen en engageret og kompetent underviser samt en meget aktiv formidler af vidnepsykologiske problemstillinger. Hun har blandt andet haft stor indflydelse på samfundsdebatten vedrørende troværdigheden af børn og voksnes vidneudsagn.

Videnskabsprisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for - det dengang private - Aarhus Universitet. Prisen uddeles så vidt muligt altid den 28. maj. Den første, der modtog prisen, var professor, dr.theol. Johannes Sløk. Dorthe Berntsen er nummer 36 i rækken.

Overrækkelsen af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris finder sted onsdag den 23. maj klokken 11.30 i Studenternes Hus, Preben Hornung-stuen, Aarhus Universitet.

Nærmere oplysninger:

Professor Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, dorthe@psy.au.dk, tlf. 8942 4975, ( person.au.dk/dorthe@psy )

Journalist Aase Bak
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet


23. maj 2007

Ingeborg Christensen
ic@adm.au.dk
Informationskontoret