Videnskabspriser til tre markante forskere med tilknytning til Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2008

To internationalt anerkendte forskere vender for en kort stund hjem til Aarhus Universitet. Sammen med en markant ung forsker på Aarhus Universitet modtager de hver en videnskabspris på 75.000 kr., nemlig Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.

Professor Lene Hau, professor Tim Bollerslev , og lektor Andreas Roepstorff modtager onsdag den 28. maj 2008 Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2008 på Aarhus Universitet. Hver pris er på 75.000 kr. I anledning af 50-året for indstiftelsen af prisen vil ikke blot en enkelt men hele tre betydelige forskere modtage anerkendelsen.

Portræt af Lene Hau Lene Hau er født i 1959 og blev i 1986 cand. scient. og i 1991 ph.d. (fysik) ved Aarhus Universitet. Hun er nu Mallinckrodt Professor of Physics and Applied Physics ved Harvard University. Tidligere i karrieren har Lene Hau beklædt stillinger som postdoc i fysik ved Physics Department, Harvard University, som forsker i fysik ved Rowland Institute for Science, Cambridge, Massachusetts, og som Gordon MCKay Professor of Applied Physics og Professor of Physics ved Harvard University.

Lene Haus forskningsinteresse er især den eksperimentelle fysik, hvor hun har vundet stor international anerkendelse. I 1999 lykkedes det hende at bremse lysets hastighed – og to år senere helt at stoppe lyset. Ved Lene Haus seneste arbejde publiceret i 2007 er det lykkedes hende at transformere lys til stof og tilbage igen til lys i en kontrolleret proces.

Hent portræt af Lene Hau

Portræt af Tim Bollerslev Tim Bollerslev  er født i 1958 og blev cand.scient.oecon. i matematik-økonomi ved Aarhus Universitet i 1983. Han påbegyndte herefter sin ph.d.-uddannelse ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet og færdiggjorde i 1986 sin ph.d.-grad ved Department of Economics, University of California, San Diego. Siden 1998 har Time Bollerslev været ansat som Professor of Economics ved Duke University. Samtidig har han beklædt et professorat ved Fuqua School of Business, Duke University. Af tidligere ansættelser kan nævnes Assistant Professor ved Northwestern University og Professor of Finance ved J.L. Kellogg Graduate School of Management samme sted samt Professor of Economics ved University of Virginia.

Tim Bollerslev er en anerkendt forsker inden for finansiering og tidsserieøkonometri og tilhører den absolutte verdenselite inden for finansiel økonometri og empirisk finansiering. Tim Bollerslev er ligeledes tilknyttet Danmarks Grundforskningsfonds center, CREATES - læs yderligere.

Hent portræt af Tim Bollerslev

Portræt af Andreas Roepstorff Andreas Roepstorff er født i 1967 og blev i 1995 cand.scient. i biologi og i 1998 cand. phil. i etnografi fra Aarhus Universitet, hvorfra han tog en ph.d. i 2002. I februar 2006 blev Roepstorff kaldet til et lektorat i Kognition, Kommunikation og Kultur dels ved Afdeling for Antropologi og Etnografi og dels ved CFIN (Center of Functionally Integrative Neuroscience) og PET-center, Klinisk Institut ved Aarhus Universitet. Siden 2007 har han været vært for Chris Frith, der opholder sig på Aarhus Universitet i kraft af et Niels Bohr-professorat fra Danmarks Grundforskningsfond. Andreas Roepstorff har tidligere i karrieren været ansat som lektor i chordatzoologi ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, hvorefter han blev forskningsassistent og senere forskningsadjunkt og ekstern lektor ved Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet.

Andreas Roepstorff arbejder med vidensantropologi og neurobiologi med fokus på ”brain imaging”. I kraft af sin sjældne faglige baggrund har Roepstorff efter sin ph.d. været en nøgleperson i opbygningen af et tværfagligt forskningsmiljø i kognition.


28. maj 2008

Anders Frølund

af@adm.au.dk

Informationskontoret