Årets prismodtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2009

Pressemeddelelser 2009

Som noget nyt blev Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris fra i år uddelt til to personer. Den ene prismodtager vil være en forsker ansat på Aarhus Universitet, mens den anden vil være en forsker udefra, der dog i sin tid er udklækket fra Aarhus Universitet. Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris er på 100.000 kroner til hver af de to udvalgte forskere.

Valget faldt i år på to internationalt anerkendte forskere: dr.scient. på Københavns Universitet Jens Frederik Rehfeld og dr.scient. Bo Brummerstedt Iversen , Aarhus Universitet.

Modtagerne af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2009

Årets prismodtagere Jens Frederik Rehfeld (til venstre) og Bo Brummerstedt Iversen (til højre)
ses her sammen med Rigmor og Carl Holst-Knudsens barnebarn Elisabeth Westenholz.

Kort om de to prismodtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsen Videnskabspris

Bo Brummerstedt Iversen

Bo Brummerstedt Iversen er født i 1967. Han blev cand.scient. i 1993, ph.d. i 1995 og dr.scient. i 2002 fra Aarhus Universitet. Siden 1995 har han været ansat på Kemisk Institut på Aarhus Universitet, fra 2004 som professor. Ind imellem har han arbejdet på Australian National University, University of Western Australia og University of California, Santa Barbara. I 1999 modtog han Scientia Europaea Prize af det franske videnskabernes selskab.

Bo Brummerstedt Iversen forsker inden for materialekemi, der er en tværfaglig disciplin med snitflader mellem kemi, fysik, biologi og forskellige ingeniørvidenskaber. Forskning viser, at materialer med helt nye typer egenskaber kan fremstilles, hvis man kan manipulere på nanoskala. Nanoeffekterne er en stor grundvidenskabelig udfordring, og den åbner vide perspektiver for nye industrielle processer og anvendelser.

Menneskehedens energiforbrug forventes at være fordoblet i år 2050, og det er især energimaterialer og energiteknologier, Bo Brummerstedt Iversens forskning koncentrerer sig om. Her fokuserer han på fire områder: i) termoelektriske materialer, ii) gasopbevaringsmaterialer, iii) nanopartikler og iv) biobrændstof.

Jens Frederik Rehfeld

Jens Frederik Rehfeld er født i 1941 og blev i 1967 cand.med. fra Aarhus Universitet. I 1974 blev han dr.med. og i 1989 dr.scient. fra Københavns Universitet. I årene 1975-81 var han pro¬fessor i medicinsk biokemi ved Aarhus Universitet. Siden 1981 har han været professor i klinisk biokemi ved Københavns Universitet og leder af Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Jens Frederik Rehfeld har en imponerende stor produktion af publikationer bag sig, og i årene 1985-2000 var han den mest citerede danske forsker i international videnskabelig litteratur.

Jens F. Rehfelds forsker i peptider, der udgør det ”sprog”, som celler kommunikerer med. Relativt få peptid-gener bidrager til differentieret kommunikation mellem cellerne, og samme peptid-gen bruges til mange forskellige formål, fra polypdyr til pattedyr, fra organudvikling hos fostre til kræftknuder hos voksne, fra neutransmitter og hormon til vækstfaktor.

Biologisk aktive peptider har eksisteret i hundreder af millioner af år. Ved starten af 1990’erne skønnede man, at mennesket råder over 100.000-150.000 gener, men tallet er væsentligt mindre. Genetisk begrænsning kan imidlertid kompenseres ved, at genprodukter som peptider udformes og bruges i mange varianter. Studiet af biologisk aktive peptider kan derfor give nye svar på grundlæggende spørgsmål om liv, sygdom og død.

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Prisen blev indstiftet i 1956 i anledning af Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag. Carl Holst-Knudsen spillede i en lang årrække en afgørende rolle for opbygningen af Aarhus Universitet. Fra 1933 til 1956 var landsretssagfører Carl Holst-Knudsen formand for såvel Universitetsundervisningen/Aarhus Universitet som for Universitets-Samvirket. Han blev involveret i universitetet fra dets spæde start i 1928, da han som medlem af Århus byråd blev valgt som en af byrådets repræsentanter i bestyrelsen for ”Universitetsundervisningen i Jylland”.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Sys Christina Vestergaard, mobil 2367 0012


Den 27. maj 2009
Charlotte Boel
cbo@adm.au.dk
Informationskontoret