Forbilleder fejret ved Aarhus Universitets årsfest

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet fejrede sin 82-års fødselsdag i udviklingens tegn. Traditionen tro var årsfesten også en hyldest til nogle af universitetets ekstraordinært dygtige studerende, medarbejdere og tætte, internationale samarbejdspartnere samt udnævnelse af årets æresalumne.


Midt i en omfattende udviklingsproces stoppede Aarhus Universitet op og lod traditionens ro sænke sig over universitetet fredag den 10. september, hvor universitetet kunne fejre sin 82-års fødselsdag.

Årsfesten er en dag, hvor man fejrer nogle af de helt unikke personer, som er med til at sikre universitetet en placering blandt verdens bedste. Inden pris- og legatoverrækkelserne samt udnævnelses af årets æresdoktorer havde bestyrelsesformand Jens Bigum og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen lejlighed til at gøre status over et år, hvor et helt nyt fundament for Aarhus Universitet er blevet besluttet. At føre det ud i livet kræver en helt særlig indsats af medarbejdere på alle områder og niveauer, påpegede bestyrelsesformand Jens Bigum.

”Store organisationer er ikke lette at lave om på. Supertankere i høj fart har som bekendt behov for meget tid og mange sømil, hvis retningen skal ændres radikalt. Men på Aarhus Universitet synes dette muligt. Det hænger sammen med kulturen. Det slår mig gang på gang, når jeg taler med studerende og medarbejdere, at venerationen for dette universitet er meget stor. Venerationen betyder ikke, at man har været ukritisk. Tværtimod. Der har været et stort engagement i processen og mange henvendelser også i bestyrelsen.”

Ingen indre begrænsninger for udvikling

Reformen af Aarhus Universitet skal reducere eller helt fjerne de indre begrænsninger for udvikling. Der bliver færre, men større enheder med endnu større fokus på interdisciplinært og tværgående samarbejde. Konkret betyder det, at de ni nuværende hovedområder fra årsskiftet bliver til fire.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen satte i sin tale ord på den vision, som ligger til grund for reformen, som er den største i universitetets historie:

”Reformen er afgørende for, at vi kan fortsætte udviklingen fra et universitet med fokus på grundvidenskab og uddannelse til at være et universitet, der bygger på stærke akademiske traditioner, og som lægger vægt på videnudveksling med det samfund, som vi er og vil være en integreret del af. Aarhus Universitet går i disse år fra den klassiske engelske Oxford-model til den mere udadvendte amerikanske Stanford-model. Ligesom Stanford har været det, siden det blev grundlagt, er Aarhus Universitet nu sammenvævet med samfundet – ikke mindst med de innovative miljøer. Vi vil fortsætte ad den vej.”

Dronningens nyindstiftede rejselegater

Som noget nyt belønnede Aarhus Universitet ved årsfesten to fremragende studerende med det nyindstiftede Dronning Margrethe den II’s rejselegat for studerende ved Aarhus Universitet.

Da Hendes Majestæt tidligere på året fyldte 70 år, var det naturligt at lade universitetets gave afspejle det tætte forhold, der er mellem Kongehuset og universitetet, hvor både Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Majestæt Dronning Margrethe har læst. I samråd med Dronningen besluttede Aarhus Universitet derfor at indstifte et rejselegat i dronningens navn. Det skal hvert år gå til en studerende ved henholdsvis arkæologi og statskundskab – de to fag, som Hendes Majestæt Dronningen selv læste i sin tid.

Nils Smedegaard Andersen blev årets æresalumne

Administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen fra A.P. Møller - Mærsk blev udnævnt som årets æresalumne ved Aarhus Universitet. Universitetet er stolt af alle sine alumner, men vil gerne vise en særlig anerkendelse til kandidater, som har en helt unik profil og karriere.

Om valget af Nils Smedegaard Andersen sagde Lauritz B. Holm-Nielsen:

”Som administrerende direktør for Danmarks største virksomhed har du ført A.P. Møller – Mærsk gennem en af historiens mest omfattende globale kriser, som ingen vel endnu ved, om vi helt er ude af, og jeg ved, at du har vundet betydelig – og fortjent – respekt ikke mindst for denne indsats. I din indsats for A.P. Møller - Mærsk og tidligere som direktør for Carlsberg har du beskæftiget dig med virksomheder, hvor du med kvalitet, konsekvens, innovation og fremsyn har styrket virksomhederne på den globale scene. Disse kvaliteter vægtes også højt på Aarhus Universitet, og som en af Danmarks dygtigste og mest betydningsfulde erhvervsledere gør du universitetet stor ære.”

 

Årets æresalumne-pris blev indstiftet ved Aarhus Universitets 80-års fødselsdag ud fra ønsket om at styrke båndet til alumnerne. Den første prismodtager blev Hans Kongelige Højhed Kronprins, mens prisen sidste år gik til NATO’s generalsekretær og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Forbilledlig undervisning og forskningsformidling

Ved universitetets årsfest er det blevet en tradition at hædre fremragende undervisning og forskningsformidling.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris på 100.000 kroner gik i år til lektor og ph.d. Hans Kjeldsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningspris på 100.000 kroner gik til seniorforsker og lic.scient. Peter Bondo Christensen, Danmarks Miljøundersøgelser.

Syv højtestimerede internationale æresdoktorer

Endeligt knyttede Aarhus Universitet ved årsfesten tættere bånd til syv meget anerkendte internationale forskere ved at udnævne dem som æresdoktorer. Æresdoktortitlen tildeles forskere, som universitetet allerede har et nært samarbejde med, og det er med til at sikre Aarhus Universitet nære forbindelser til internationalt førende forskning.

Yderligere oplysninger

Pressechef Anders Correll
Tlf: +45 2899 2235
Mail: ac@adm.au.dk