Dronning Margrethe den II’s rejselegater til studerende ved Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Portræt af ph.d.-studerende Mette Løvschal, modtager af Dronning Margrethe den II’s rejselegat på 25.000 kroner

Mette Løvschal har gennem lang tid af sit studium været optaget af koblingen mellem kognitions- og landskabsarkæologi, dvs. hvordan forskellige måder at indrette sine omgivelser på også hænger sammen med forskellige måder at leve og tænke på.

Specifikt er hun dykket ned i en 1000-årig periode af forhistorien, hvor man i Danmark og et meget stort område af Nordvesteuropa begyndte at anvende forskellige landskabsgrænser.

”I dag kan de fleste af os forholde os til, hvad en grænse er, og tager eksistensen af en række grænser i hverdagen for givet. Men ser man dem nærmere i sømmene, dækker de over et yderst komplekst fænomen”, fortæller Mette Løvschal.

”Grænser er ikke noget, der bare eksisterer på et rent fysisk plan, men i mindst lige så høj grad noget, der sker i hovederne på os. Ved at se nærmere på disse grænser, stilles automatisk også en række nye spørgsmål til vores forhistorie, som jeg synes er helt centrale og dybt fascinerende”.

Siden marts 2010 har hun været ansat som ph.d.-studerende under den såkaldte 4+4-ordning på afdelingen for forhistorisk arkæologi. Det betyder, at hun inden for det næste halvandet års tid skal have skrevet sit kandidatspeciale. Derefter har hun yderligere to år til at færdiggøre sin afhandling.

Pengene vil hun i første omgang bruge på sit forskningsophold på UCL, London, som hun begynder på om nogle uger. Samme universitet, hvor hun tidligere har læst et halvt år som bachelorstuderende med Erasmus i baghånden. Her finder hun nogle virkeligt store kapaciteter inden for det felt, hun arbejder med, og ser det som et vigtigt led i hele formningen af projektet. Desuden er der indregnet et semesters ophold på Cambridge og et kortere forskningsophold på Leiden Universiteit.

Mette Løvschal er 26 år og bor i Århus C. I fritiden løber hun, spiller klarinet og interesserer sig for bl.a. landskabsfotografering og installationskunst.

 

 Portræt af Thomas Tranekær, modtager af Dronning Margrethe den II’s rejselegat på 25.000 kr.

Thomas Tranekær fordybede sig allerede i gymnasiet i samfundsfag og fysik og kvalificerede sig til den danske finale i Fysik-OL, hvor han var blandt de ti bedste. Alligevel var han ikke i tvivl om, at det var statskundskab, han ville læse.

”Jeg har været utrolig glad for både studiet, universitetet og Århus og regner stærkt med at komme tilbage og læse eller arbejde igen. Jeg har været tutor i to omgange ved Statskundskab, hvilket helt sikkert også har været med til at gøre hverdagen rigtig hyggelig, fordi man hele tiden støder ind i nogle, man kender”, fortæller han.

At komme ind på London School of Economics var en meget positiv overraskelse, ja, han havde faktisk overhovedet ikke regnet med at blive optaget. At få et legat oveni toppede glæden.

Han skal læse en Master i Development Management af et års varighed på afdelingen for International Udvikling. Det ligger inden for feltet udviklingslære, men er meget tværfagligt, med økonomiske kurser, fag om projekt- og offentlig ledelse og klassiske politologiske fag om demokratiers opståen.

 

Pengene skal formentlig bruges til at dække resten af studieafgiften, der er næsten 30.000 kroner større end det udlandsstipendium, jeg får med fra staten. Eller til huslejen og til at tilkøbe adgang til et ordentligt fælleskøkken.

Han er p.t. i tvivl om, hvad den nære fremtid kan rumme for ham. Men det næste år på London School of Economics (LSE) er for ham en enestående mulighed for at opleve et internationalt miljø med ekstremt dygtigere studerende og undervisere. (LSE er verdens mest internationale universitet med omkring 70 % udlændinge). Og så vil han forbedre de engelske sprogkundskaber.

På længere sigt vil han gerne arbejde med politik – det er det, han brænder for. Ellers står muligheden for at læse en ph.d. inden for en form for politisk adfærd på ønskelisten. Christiansborg, Bruxelles eller noget lignende er også i tankerne. Men lige nu står der London på billetten.

 

Thomas Tranekær, er 22 år gammel, opvokset i den nordjyske by Hjallerup. Kæresten Sara, også statskundskabsstuderende, skal med for at læse i London det næste år.