Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2010: Hans Kjeldsen

Pressemeddelelser 2010

Portræt af Hans Kjeldsen (f. 1963)

En stjernegod underviser

Hans Kjeldsen formår gang på gang at begejstre sine studerende og scorer karakteren ”meget god” i otte ud af ti evalueringer. Det skyldes ikke mindst en engageret underviser, der tager sin seneste forskning med ind i undervisningslokalet – og altid gør en ekstra indsats for at udvikle den mest optimale undervisningsform.

Af Sys Christina Vestergaard

Man kunne godt få den tanke, at Hans Kjeldsen har lidt flere timer i døgnet end os andre. Ved siden af sin internationalt anerkendte forskning inden for astronomi, med særligt fokus på bl.a. stjerneskælv, har Hans Kjeldsen igennem hele sin forskningskarriere haft meget høje ambitioner som underviser og formidler.

Hans Kjeldsen er stærkt optaget af, at der for det første er optimal sammenhæng mellem indhold og form. For det andet af, at undervisningen er bedst muligt tilrettelagt efter, hvem der skal modtage den. Samme emne bliver overleveret på mange forskellige måder, niveauer og med vidt forskellige virkemidler.

Hans bestræbelser på at gøre undervisningen så vedrørende og relevant giver pote. I de seneste studenterevalueringer scorer han karakteren ”meget god” fra gennemsnitlig 80 procent af de studerende. Det er ikke mange undervisere forundt. Og det skal ses i det lys, at det ofte er undervisningsforløb, som han selv er hovedansvarlig underviser for, og forløb, som han har udviklet fra bunden og selv har taget initiativet til. Hans Kjeldsen underviser på både postgraduate-, kandidat- og bachelorniveau.

Det er ikke kun universitetsstuderende, som nyder godt af Hans Kjeldsens forbilledlige undervisningsevner. Han holder 50-60 foredrag om året i diverse foreninger, på folkeskoler, gymnasier, højskoler, seminarier, planetarier, højskoler og folkeuniversitetet. Han har sammen med en kollega forfattet bogen ”De dynamiske stjerner”, som er grundbogen for undervisningen i det obligatoriske emne ”Fysik i det 21. århundrede” i gymnasierne.

 


Hans veludviklede undervisningskompetencer og indsigt i undervisningsproblematikker har gjort ham efterspurgt som medlem i mange komitéer og udvalg. Eksempelvis:

  • Medlem af Institut for Fysik og Astronomis uddannelsesudvalg med ansvar for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsens kurser i astronomi.
  • Medlem af styregruppen for ph.d.-skolen i astrofysik
  • Tidligere formand for fakultetets efter- og videreuddannelsesudvalg og nuværende medlem af styregruppen for science-uddannelserne
  • Ledende kraft på den kompetencegivende efteruddannelse i astronomi i gymnasieskolen for Undervisningsministeriet.
  • Medlem af Fagligt Forum for Fysik i gymnasiet nedsat af Undervisningsministeriet.
  • Medlem af Odder Gymnasiums bestyrelse

Hans Kjeldsen er i øjeblikket meget involveret i tolkningen af de første sensationelle resultater fra Kepler-satellitten, som har tilbragt godt et år i rummet.

Læs mere om Hans Kjeldsens engagement i rumforskningen omkring Kepler-satelitten og hans forskning på: science.au.dk