Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2010: Peter Bondo Christensen

Pressemeddelelser 2010

Portræt af Peter Bondo Christensen (f.1956)

Klar tale og forskning på forkant

”Kvælstofkredsløbet ude af balance”, ”Spis mere grønt”, ”Drop flæskestegen”, ” Der er noget i luften..lattergas..ikke til at grine af”.

Overskrifter skrevet i 1998 vidner om en forsker, der både behersker klar tale i sin formidling, og som i hele sine videnskabelige karriere har været på forkant med centrale problemer og forskningsområder. Emner med fokus på klodens tilstand og fremtid, som i dag er helt i centrum i den globale forskning og debat.

Af Lis Fisker Langkjer

 


Klimarelaterede processer og omsætning af næringsstoffer i havene er Peter Bondo Christensens primære forskningsområde. Det har det været, siden han blev færdig som biolog fra Aarhus Universitet i 1984, hvor global opvarmning endnu var et ukendt begreb og ordet ”drivhuseffekt” stadig lød som noget næsten positivt for mange.

Turen gik forbi pædagogikum på Viborg Katedralskole, en professionel erhvervsdykkereksamen blev hentet hjem, og i 1989 tog han sin licentiatgrad, også fra Aarhus Universitet. Samme år han blev ansat som seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Erfaringerne med hvor nødvendigt det er at kunne formidle sin forskning i en bredere kreds og i et klart, forståeligt sprog, satte han streg under med en mastergrad fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (2002).

 


At gå på to ben

Det med at gå på ”to ben”, forsknings- og formidlingsmæssigt, præger Peter Bondo Christensen indsats hele vejen. Han har ledet en lang række større forskningsprojekter og har bl.a. udgivet over 40 per - reviewed artikler. Samtidig med publiceringen af en stor stak videnskabelige rapporter og over 100 populærvidenskabelige publikationer.

 

Banebrydende forskning

I februar 2010 gav et banebrydende arbejde om bakteriers elektriske kredsløb i havbunden international genlyd, da det blev publiceret i februar i det videnskabelige tidsskrift NATURE. En gruppe forskere fra Aarhus Universitet med bl.a Peter Bondo Christensen viste, at bakterier er forbundet elektrisk over afstande der kan være mere end 20.000 gange deres egen længde og gennem dette netværk udveksles stoffer, der reagerer indbyrdes og som tilfører bakterierne energi. Denne nye viden om mikroorganismers interaktion fik stor international mediedækning og det i sig selv dokumenterede, hvordan Peter Bondo Christensen er i stand til at kombinere god formidling med forskning af høj international standard.. Han var en af drivkræfterne bag  det pressemateriale som blev lavet ved den lejlighed.

 

 

 

Peter Bondo Christensen står også bag mange fotos og film, der bruges i formidlingen. Her kommer bl.a. erhvervsdykkeruddannelsen til sin ret. Aktuelle visualiseringer gør formidlingen nærværende og levende når han deler sin viden i tv, dagspresse, fagblade, bøger, lexica og undervisningsmaterialer i grundskole- og gymnasierne.

 


Arktis i fokus

Det var især kvælstofkredsløbet og de kystnære økosystemer i Danmark, der havde særlig fokus gennem den første del af forskningskarrieren, mens Peter Bondo Christensen i de seneste år har koncentreret sig om klimaforandringerne i Arktis. Herfra leverer han, ud over de videnskabelige artikler, stof til populærvidenskabelige udgivelser som fx Aktuel Naturvidenskab, Naturens Verdens og Illustreret Videnskab. I tæt samarbejde med gymnasielærere har han produceret undervisningsmateriale til både grønlandske og danske skoler og gymnasier, og det ligger frit tilgængeligt for alle andre på EMU, Undervisningsministeriets hjemmeside for undervisningsmateriale. Hans nyeste bog ” Sirius- et øje i Nord” (2009) viser en grundlæggende fornemmelse for det billedmæssige og det æstetiske i god formidling, som præger det meste af hans indsats.

Så næsten ”selvfølgelig” var han med på den 3. Galathea-ekspedition (2006-07), hvorfra han sendte artikler, film og fotos direkte til danske skole- og gymnasielever fra skibet. Da han kom i land, fortsatte han med at turnere rundt i Danmark med nyhederne fra ekspeditionen. Siden har han arbejdet aktivt med med udviklingen af Virtuel Galathea 3 - en hjemmeside med undervisningsmateriale fra ekspeditionen

 

Peter Bondo Christensen har bidraget med filmmateriale og ideer til DRs ”Viden Om”- udsendelser, hvor han bl.a. har medvirket til en udsendelse om klimaforandringer i Arktis, metanproduktion i Østersøen og brugen af alger til fremstilling af bioethanol. På vej er bidrag til nye udsendelser, bl.a. om arealforvaltningen af det danske hav og om stofomsætningen i dybhavet. Og endnu en ny bog er ved at blive skrevet, om ”Havets Planter” på Aarhus Universitetsforlag.

Glæden ved at formidle sin viden har gennem årene sendt mange positive signaler fra Peter Bondo Christensen til andre forskere, der måske til en start har været tøvende overfor denne del af virksomheden. Og med i billedet hører, at han ligeså gerne hjælper til med at formidle andres arbejde som sit eget, og at han derfor er en eftertragtet kollega til nye forskningsprojekter, hvor formidlingen indgår som en central del.

 


Kontakt:

Seniorforsker Peter Bondo Christensen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, pbc@dmu.dk, tlf. 8920 1444 / 2261 7949