Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher

Pressemeddelelser 2011

Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher fra Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

I 2002 grundlagde Flemming Besenbacher iNANO, der i dag er et af verdens førende centre inden for forskning i nanoscience og nanoteknologi, ikke mindst takket være Flemming Besenbachers evne til at tiltrække de bedste forskere og studerende til centret.  Han har siden begyndelsen af 1980’erne været en del af udviklingen og brugen af højhastigheds Scanning Tunnel Mikroskopi, nu kaldet Aarhus STM. I sin forskning bruger Flemming Besenbacher STM samt andre komplementære overfladeteknikker til at studere strukturen og reaktiviteten af rene og adsorbatdækkede metal-, metallegering- og oxidoverflader og til at karakterisere in situ syntetiserede nanostrukturer på overflader. I de seneste 10 år har han udvidet sin egen forskning til også at indgå i flere interdisciplinære samarbejder, blandt andet med forskere fra Health i grundforskningscentret Centre for DNA Nanotechnology, hvor det interdisciplinære samarbejde har været særligt succesfuldt med resultater som den såkaldte ”DNA-kasse med låg”, der er publiceret i Nature.

Siden 2009 har Flemming Besenbacher været leder af det dansk-kinesiske Grundforskningscenter Center for Molecular Nanostructures on Surfaces, og i arbejdet med at give iNANO international gennemslagskraft har Flemming Besenbacher taget del i projektet Sino-Danish Center for Education and Research. Centret er et samarbejde om uddannelse og forskning mellem otte danske universiteter, det danske videnskabsministerium og the Chinese Academy of Science.

Flemming Besenbacher sidder i mange nationale og internationale faglige komiteer, og han er reviewer for et meget stort antal internationale tidsskrifter og forskningsråd verden over.

Læs om de øvrige prismodtagere