Energi i forhold til klimaudfordringen

Forsker

Beskrivelse/stikord


Professor Flemming Besenbacher
Interdisciplinært Nanoscience Center, iNANO
Tlf. 87 15 58 48
Mobil: 23 38 22 04
E-mail: fbe@inano.au.dk

 
  • Anvendelse af nanoteknologier til højere energieffektivitet samt nye og forbedrede vedvarende energiformer
 

Seniorforsker Uffe Jørgensen
Tlf. 87 15 77 29
E-mail: uffe.jorgensen@agrsci.dk

 
  • Bioenergi baseret på landbrugets produktion og affald
  • Vurdering af bæredygtighed og/eller miljøvurdering af bioenergi
 

Professor Ellen Margrethe Basse
Tlf. 89 48 68 69
E-mail: emb@adm.au.dk

 
  • Vedvarende energi som en del af COP15-løsningerne
 

Rektor Ove Poulsen
Tlf. 87 15 55 51
opo@iha.dk

 
  • Vedvarende energi hhv. konventionel energi