Landbrug, energi og klima

Forsker

Beskrivelse/stikord


Professor Jørgen E. Olesen
Medlem af FN’S KLIMAPANEL (IPCC)
Tlf. 87 15 77 78
Mobil: 40 82 16 59
E-mail: JorgenE.Olesen@agrsci.dk

 
 • Klimaændringernes påvirkning af landbruget
 • Klimaændringers påvirkning af landbruget i Europa og globalt
 • Tilpasning til klimaændringer i landbruget
 • Landbrugets udledninger af drivhusgasser
 • Klimabelastning fra fødevarer
 • Landbrugets muligheder for emissionsreduktioner
 • De sagkyndige udsagn fra FN’s klimapanel (IPCC)
 

Seniorforsker Uffe jørgensen
Tlf. 87 15 77 29
E-mail: uffe.jorgensen@agrsci.dk

 
 • Bioenergi baseret på landbrugets produktion og affald
 • Vurdering af bæredygtighed og/eller miljøvurdering af bioenergi
 

Forskningsleder, Anders Peter S. Adamsen
Tlf. 87 15 76 69
E-mail: anders.adamsen@agrsci.dk

 
 • Landbrug, energi og klima generelt
 

Leder af Institutsekretariatet for Husdyrbiologi og -sundhed, Jens Bech Andersen
Tlf. 87 15 77 58
E-mail: Jens.BechAndersen@agrsci.dk

 
 • Landbrug, energi og resurseoptimering generelt.
 • Samspil mellem bioenergi og fødevareproduktion.
 • Resurseoptimering i den animalske fødevareproduktion.
 

 

Seniorforsker Steen Gyldenkærne
Tlf. 87 15 85 43
Mobil: 29 90 38 56
E-mail: sgy@dmu.dk

 
 • Medlem af FN’s Ekspert Review Team (ERT-UNFCCC)
 • Ammoniakemissioner fra landbruget i Danmark og i Europa
 • Drivhusgasopgørelser fra landbrug og anden arealanvendelse
 • Revisor for FN (UNFCCC) af andre landes drivhusgasopgørelser for landbrug og arealanvendelse