Miljø og natur (herunder biodiversitet)

Forsker

Beskrivelse/stikord


Professor Jens-Christian Svenning
Tlf. 87 15 65 71
svenning@biology.au.dk

 
  • Klimaets påvirkning af naturens mangfoldighed (dyr- og plantearter), herunder i ulande
 

Professor Erik Jeppesen
Medlem af FN’S KLIMAPANEL (IPCC)
Tlf. 87 15 89 97
E-mail: ej@dmu.dk

 
  • Klimapåvirkning og vandforvaltning
  • Samarbejde med Kina om klimaløsninger
  • FN’S KLIMAPANEL (IPCC) vurderinger
 

Forskningschef Flemming Skov
Tlf. 87 15 88 61
E-mail: fs@dmu.dk

 
  • Klimapåvirkning og biodiversitet
 

 

Seniorforsker Marianne Zandersen
Tlf: 8715 8728
E-mail: mz@dmu.dk

 
  • Værdisætning af økosystemtjenester
  • Betaling for økosystemtjenester / valuation of ecosystem services
  • Payment for Ecosystem Services (PES).
 

?