Naturgivne hhv. menneskeskabte årsager til klimaforandringer, klimaforskningshistorie m.v.

Forsker

Beskrivelse/stikord


Lektor Marit-Solveig Seidenkrantz
Tlf. 27 78 28 97
E-mail: mss@geo.au.dk

 
  • Globale klimaændringer
  • Fortidens klima
 

Lektor Matthias Heymann
Tlf. 87 15 56 46
E-mail: matthias.heymann@ivs.au.dk

 
  • Klimavidenskabens historie
  • Energiteknologiers historie
  • Miljøhistorie