Klimapolitik og -lovgivning

Forsker

Beskrivelse/stikord


Professor Birgitte Egelund Olsen
Tlf. 87 16 48 09
E-mail: beo@asb.dk

 
 • Generelt om klima-, energi- og miljølovgivning
 • Bioenergi – lovgivning, politik og etik
 • Affaldslovgivning som en central faktor
 • Hvilken forskning og hvilke undervisningstilbud har ASB inden for klima- og energiområdet?
 • Vindenergi og handelspolitik
 

Professor Gert Tinggaard Svendsen
Tlf. 87 16 56 93
E-mail: gts@ps.au.dk

 
 • Generelt om klima-, energi- og miljøpolitik
 • Kvoteordningen som en del af klimapolitikken
 • Lobbyisme inden for klimaområdet
 

Gæsteprofessor Sanford E. Gaines
Tlf. 87 16 52 08
E-mail: Sgaines@asb.dk

 
 • Amerikansk lovgivning
 • Beskatning med henblik på miljøbeskyttelse
 • Et amerikansk syn på COP15 i Danmark
 

  

Civilingeniør Ole-Kenneth Nielsen
Tlf. 87 15 84 78
E-mail: okn@dmu.dk

 
 • Medlem af FN’s Ekspert Review Team (ERT-UNFCCC)
 • Den officielle danske drivhusgasopgørelse
 • Internationale rapporteringsregler til EU og FN
 • Revisor for FN (UNFCCC) af andre landes drivhusgasopgørelser for energi, industrielle processer, landbrug og affald