Ekspertvinkler på folketingsvalg 2015

Alder og alderdom

Karen Munk

Lektor
M
H bygn. 1465, 418
P +4587162247
P +4520127996

Institut for Kultur og Samfund - Center for Sundhed, Mennesker og Kultur

Arbejdsmarked

 • Indvandrere og arbejdsmarkedet
 • Evaluering af aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Arbejdsløshed og sundhed
 • Geografisk mobilitet og jobsøgning
 • Arbejdsudbud
 • Ledighed
 • Arbejdsmarkedsreformer

Boligpolitik

 • Forholdet mellem stat og kommune
 • Forvaltning og bureaukrati

Bureaukrati og kontrol i den offentlige sektor

 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatløn
 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatlø
 • Implementering af offentlig politik
 • Offentlige ansattes adfærd
 • Medier og kontrol med forvaltninger
 • Skandalesager
 • Embedsmandsansva

Daginstitutioner og førskolebørn

Grethe Kragh-Müller

Lektor
M
H bygn. D, 238
P +4587163898
P +4593508210
 • Relationer mellem børn og voksne
 • Relationer børn imellem

Stig Broström

Professor emeritus
M
H bygn. D, 106
P +4587163637
P +4524447570
 • Barndom
 • Læring og didaktik i vuggestuer og børnehaver
 • Pædagogiske læreplaner og praksis

Charlotte Ringsmose

Professor MSO
M
H bygn. D, 231
P +4587163945
P +4524268555
 • Normering
 • Pædagogisk kvalitet
 • Børns trivsel, leg og læring
 • Pædagogisk faglighed
 • International komparation af daginstitutioner
 • Daginstitutioners fysiske indretning

Dansk økonomi

 • Finanspolitisk holdbarhed
 • Konjunkturudvikling
 • Reformpolitik
 • Konkurrenceevne

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Ulighed og fattigdom
 • Indvandring og integration

Nina Smith

Professor
M
H bygn. 2621, 1a
P +4587165565
P +4561701288

Philipp Schröder

Professor
M
H bygn. 2632, 124
P +4587164971
P +4530229123
 • Produktivitet
 • Erhvervslivet
 • Vækst
 • Konkurrenceevne

Folketinget og regeringsdannelse

Globalisering

Philipp Schröder

Professor
M
H bygn. 2632, 124
P +4587164971
P +4530229123
 • Outsourcing
 • Effekten af globalisering i Danmark
 • Danmarks rolle i verdensøkonomien
 • Konsekvenser for det danske arbejdsmarked
 • Outsourcing
 • Multinationale virksomheder i Danmark

Grønland

 • Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi

Cecile Pelaudeix

Lektor
M
H bygn. 1540, 029
P +4587162167
P +4560524610
 • Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi

Indvandring og integration

Anna Piil Damm

Professor
M
H bygn. 2621, 15
P +4587165146
P +4529649720
 • Integration på arbejdsmarkedet
 • Muslimske organisationer og bevægelser
 • Radikaliseringsproceser
 • Terror
 • Asyl
 • Indvandring
 • Menneskerettigheder
 • Holdninger til indvandrere og indvandring

Mikkel Rytter

Lektor
M
H bygn. 4235, 2.30
P +4587162126
P +4525149892
 • Indvandring og integration
 • Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi
 • Integration og skole
 • Radikalisering og religiøsitet
 • Muslimske børn og unge
 • Minoritetsbørn i skolen
 • Racialisering
 • Integration og skole
 • Identitet, etnicitet
 • Køn og religion
 • Islam
 • Børn og den danske skole
 • Modkulturelle fællesskaber
 • Børns identitetsforståelser og sociale fællesskaber i skolen

Klima, miljø og natur

Helle Ørsted Nielsen

Seniorforsker
M
P +4587158879
P +4530183140
 • Miljøpolitik
 • Miljøøkonomi
 • Klimatilpasning
 • Kemikalier og sundhed

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker
M
H bygn. 8416, K106
P +4587158853
P +4520205829
 • Naturpolitik
 • Biodiversitet
 • Skove
 • Beskyttet natur

Marianne Thomsen

Professor
M
H bygn. 7420, K1.19
P +4587158602
P +4522292627
 • Bæredygtig omstilling

Brian Kronvang

Forskningsprofessor
M
H bygn. D2.16
P +4587158746
P +4520833413
 • Næringsstofudledninger
 • Ferskvand og miljøforvaltning
 • Klima og samfund
 • Mobil: 53622235

Stiig Markager

Professor
M
H bygn. B1.27
P +4587158582
P +4561710081
 • Havmiljø
 • Næringsstoffer
 • Fremtidens landbrug
 • Iltsvind
 • Vandrammedirektiv

Kommunal økonomi, velfærd og styring

 • Forholdet mellem stat og kommuner
 • Kommunal og regional budgetlægning
 • Opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner
 • Økonomimodeller og økonomistyring i det offentlige

Lighed og ulighed i samfundet

 • Vækst
 • Fattigdomsmåling

Marginalisering og socialt udsatte

 • Udsatte børn og unge
 • sociale indsatser i ghettolignende boligområder
 • Unge i bander
 • Bandekriminalitet
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU

Line Lerche Mørck

Professor MSO
M
H bygn. D, 210
P +4587163769
P +4524446313
 • Unge i bander
 • Bandekriminalitet

Meningsmålinger og valgprognoser

Rune Stubager

Professor
M
H bygn. 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532
 • Meningsmålinger

Søren Risbjerg Thomsen

Professor emeritus
 • Politiske meningsmålinger og valgprognoser
 • Politisk holdningsdannelse
 • Måling af borgernes holdninger

Offentlige udgifter

Peter Munk Christiansen

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1341, 212
P +4587165685
P +4530115340
 • Finanslov
 • Prioritering
 • Budgetstyring

Partier og interesseorganisationer

 • Politisk markedsføring
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier

Peter Munk Christiansen

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1341, 212
P +4587165685
P +4530115340
 • Interesseorganisationernes politiske rolle
 • Partiernes påvirkning af borgernes holdninger

Bo Laursen

Lektor
M
H bygn. 2623, D109a
P +4528680824
P +4528680824
 • Interesseorganisationer og nyhedsmedierne

Pension og efterløn

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Tilbagetrænkning fra arbejdsmarkedet
 • Førtidspension

Nina Smith

Professor
M
H bygn. 2621, 1a
P +4587165565
P +4561701288
 • Beskyttelse af pensioner (i forhold til lovgivningsmagtens indgriben mv)

Politisk kommunikation, retorik og spin

 • Kommunikation om CSR/samfundsansvar
 • Virksomheder og offentlige organisationers engagement i CSR/samfundsansvar
 • Politisk PR
 • Medier og politik
 • Digitale medier og borgernes engagement 
 • Offentlig kommunikation
 • Public affairs
 • EU-kommunikationspolitik og -strategi 
 • Hvem sætter dagsordenen i den offentlige debat?
 • Meider og politikere
 • Mediepåvirkning og holdningsdannelse
 • Politisk markedsføring 
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier
 • Institut for Æstetik og Kommunikation - Retorik
 • Det politiske spil, retorik
 • Mobil: 60704697

Marie Lund

Lektor
M
H bygn. 1580, 119
P +4587163062
P +4521142207
 • Institut for Æstetik og Kommunikation - Retorik
 • Det politiske spil/retorik
 • Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi
 • Magt og politi, primært Asien, etnicitet og globalisering

Niels Brügger

Professor MSO
M
H bygn. 5347, 236
P +4587161971
P +4529453231
 • Institut for Æstetik og Kommunikation - Medievidenskab
 • Valg og de sociale medier

Religion og politik

Peter Lodberg

Professor MSO
M
H bygn. 1453, 430
P +4587162481
P +4521261261
 • Institut for Kultur og Samfund - Teologi
 • Folkekirken
 • Forholdet mellem stat og kirke

Marie Vejrup Nielsen

Lektor
M
H bygn. 1453, 518
P +4587162506
P +4523830990
 • Institut for Kultur og Samfund - Religionsvidenskab
 • Folkekirken
 • Religioner i Danmark
 • Institut for Kultur og Samfund - Religionsvidenskab
 • Religion i det offentlige rum
 • Religion og medier
 • Islam
 • Integration

Svend Andersen

Professor
M
H bygn. 1453, 431
P +4587162456
P +4525394401
 • Institut for Kultur og Samfund - Teologi
 • Menneskerettigheder og religion
 • Etisk Råd
 • Folkekirken

Skat

 • Skattereformer
 • Indkomstskat, selskabsskat og sundhedsskatter
 • Skat og sort arbejde

Skoleområdet

Simon Calmar Andersen

Professor
M
H bygn. 1340, 327
P +4587165725
P +4561666501

Frans Ørsted Andersen

Lektor
M
H bygn. 2110, 238
P +4587163908
P +4521653749
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU
 • Folkeskolereformen
 • Komparativ skoleforskning Danmark/Finland
 • Unges lyst til læring
 • Skoletrætte elever
 • Skolens rammer

Jens Rasmussen

Professor
M
H bygn. B, 103d
P +4587163852
P +4540414643
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU
 • Folkeskolereformen
 • Læreruddannelse
 • Målstyret undervisning i skolen
 • Undervisningsdifferentiering

Dorthe Staunæs

Professor
M
H bygn. B, 343
P +4587163925
P +4529427553
 • Skoleledelse efter reformen
 • Ledelse af pædagogiske institutioner
 • Læringscentreret skoleledelse
 • Målstyret skoleledelse
 • Klasseledelse
 • Mobil: 29427553
 • Inklusion i Folkeskolen
 • Inklusion og ekslusionsprocesser i skoler og institutioner
 • Specialpædagogiske institutioner
 • Diagnoser i skolen
 • Special- og socialpædagogik
 • Inklusion i Folkeskolen
 • Specialpædagogiske institutioner
 • Diagnoser i skolen
 • Special- og socialpædagogik

Susan Tetler

Professor MSO
 • Inklusion og eksklusionsprocesser i skoler og institutioner
 • Pædagogiske og didaktiske aspekter ved inkluderende specialpædagogiske indsatser
 • Special- og socialpædagogik

 

 

Sundhed

Henrik Toft Sørensen

Klinisk lærestolsprofessor
M
P +4587168215
 • Sundhedsdata
 • Patientsikkerhed
 • Biobanker
 • Personlig medicin
 • Sundhedsøkonomi
 • Sundhedspolitik
 • Prioriteringer i sundhedsvæsenet
 • Mobil: 21476952
 • Sundhedsøkonomi
 • Prioritering i sundhedsvæsnet
 • Styring af hospitaler

 

 

Bente Nyvad

Professor, sektionsleder
M
H bygn. 1610, 476
P +4587168095
P +4524643511
 • Tandsundhed
 • Prioritering i omsorgstandpleje
 • Ældretandpleje
 • Mobil: 24643511

J. Michael Hasenkam

Professor
M
P +4578453089
P +4540913616
 • OPP (Offentlige-Private Partnerskaber)
 • Forsker-virksomhed samarbejde
 • Tidlig afprøvning af ny medicin og medicotekniske produkter
 • Sundhedsinnovation og telemedicin

Cai Grau

Klinisk professor
 • Kræftbehandling
 • Strålebehandling
 • Partikelterapi
 • Mobil: 29135366

Morten Høyer

Professor, MD, PhD
 • Kræftbehandling
 • Strålebehandling
 • Partikelterapi
 • Mobil: 23282823

Peter Vedsted

Professor
M
H bygn. 1260, 132
P +4587167905
P +4520838259
 • Kræftudredning
 • Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
 • Præcisionsmedicin
 • Genanalyser
 • Kræft og personlig medicin

Martin Vesterby

Director, Innovation and Research
M
H bygn. Hedeager 3
P +4525137203
P +4520267814
 • Forretningsorienteret sundhedsinnovation
 • Interdisciplinær forskning til værdiskabelse i samfundet
 • Telemedicin og E-health i fremtidens sundhedssektor
 • Almen praksis og telemedicin
 • Depression og angst
 • Mobil: 22174325

Per Hove Thomsen

Koordinerende klinisk lærestolsprofessor
 • Psykiatrisk forskning
 • ADHD
 • OCD
 • Mobil: 78473360

 

 

Mogens Vestergaard

Professor, speciallæge i almen medicin
M
H bygn. 1260, 143
P +4587167962
P +4523439990
 • Psykiatrisk forskning
 • Overdødelighed
 • Almen praksis
 • Samtidig fysisk og psykisk sygdom (multisygdom)

Torsten Lauritzen

Professor
M
H bygn. 1260, 123
P +4587167931
P +4520436931
 • Kroniske sygdomme
 • Diabetes
 • Målrettede helbredsundersøgelser
 • Mobil: 20436931

Hans Jakob Ingerslev

Klinisk professor
M
P +4578453327
P +4550939393
 • Fertilitetsbehandling
 • Ufrivillig barnløshed
 • Reagensglasbefrugtning
 • Ægsortering

Peter Samir Heskjær Al Humaidan

Professor
M
P +4578445773
P +4523815991
 • Fertilitetsbehandling
 • Ufrivillig barnløshed
 • Reagensglasbehandling
 • Hormonbehandling

Sundhedspolitik

 • Diabetes
 • Ny medicin til diabetesområdet
 •  Tvangsskift af præparater til kroniske patienter
 • Mobil: 40156511

Christa Thomsen

Lektor
M
H bygn. 2623, D103a
P +4521763506
P +4521763506
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelseskommunikation
 • Virksomheders sociale ansvar

Sundhed - opinion

 • Sundhedsdata/Personlig medicin
 • Regionernes fremtid
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Mobil: 51779548

Lise Wogensen Bach

Prodekan
M
H bygn. 1431, 122
P +4587152012
P +4525488522
 • Kvalitet i ph.d.-uddannelsen
 • Ansvarlig forskningspraksis/Code of Conduct
 • Mobil: 25488522
 • Forskningsfinansiering
 • Fri forskning
 • Innovation/erhvervsarbejde
 • EU-fonde
 • Mobil: 24765093
 • Fremdriftsreform og sundhedsuddannelser

Terrorbekæmpelse

Mikkel Thorup

Professor MSO

Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie

Trafik og infrastruktur

 • Samfundsøkonomisk vurdering af trafikprojekter

Udenrigspolitik og EU

 • Krigs- og sikkerhedspolitik
 • Dansk udenrigspolitik- og sikkerhedspolitik
 • Folkerettens regler for magtanvendelse
 • Irak og Afghanistan

Thorsten Borring Olesen

Professor
M
H bygn. 1461, 530
P +4587162208
P +4551211348

Institut for Kultur og Samfund - Historie

 • Institut for Kultur og Samfund - Historie
 • Østeuropa

Derek Beach

Professor
M
H bygn. 1332, 222
P +4587165629
P 41261838

Rasmus Brun Pedersen

Lektor
M
H bygn. 1332, 218
P +4587165613
P +4520856551

Bo Laursen

Lektor
M
H bygn. 2623, D109a
P +4528680824
P +4528680824
 • EU-institutionerne og nyhedsmedierne

Valgret

Velfærdsreformer og velfærdsstat

 • Styringsillusioner
 • Rettigheder versus pligter
 • Tab af ansvarlighed

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Velfærdsstatens økonomiske udfordringer

Vælgeradfærd

Rune Stubager

Professor
M
H bygn. 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532
 • Valgkampens betydning
 • Partiskiftere

Værdipolitik

Michael Böss

Lektor
M
H bygn. 1481, 437
P +4587162646
P +4520934818
 • Værdipolitik
 • Demokrati
 • Dansk partipolitik