Ekspertvinkler på katastrofen i Afrika

En stor humanitær katastrofe rammer lige nu på Afrikas Horn.

I den forbindelse har Aarhus Universitet udarbejdet en liste over eksperter, som sidder inde med en viden, der kan være aktuel for den journalistiske dækning af situationen. 

Yderligere ekspertvinkler kan findes ved hjælp af Aarhus Universitets forskerdatabase: www.au.dk/findenforsker

Journalister er også velkomne til at bruge de enkelte hovedområders presse-kontaktpersoner.

Peter Lodberg
Lektor i teologi, Institut for Kultur og Samfund,
Aarhus Universitet
Tlf.: 8942 2313
E-mail: pl@teo.au.dk

 • Kirke og religion i dansk nødhjælpshistorie
 • Udviklingsbistand
 • Tidl. generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp

Morten Nielsen
Adjunkt og koordinator for uddannelsen Human Security, Institut for Kultur og Samfund,
Aarhus Universitet
E-mail: etnomn@hum.au.dk

 • Aarhus Universitets nye uddannelse ”Human Security”
 • Miljø- og konfliktanalyse, som giver de studerende en helhedsorienteret tilgang til ulandsproblematikker som for eksempel forvaltning af naturressourcer, uddannelse og sundhed

Lotte Meinert
Lektor i antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Tlf.: 8942 4670
E-mail: etnolm@hum.au.dk

 • Uddannelse/skoling og sundhed i Østafrika
 • Medicinsk antropologi, herunder især de sociale aspekter af forebyggelse af hiv/aids
 • Post-konflikt-problematikker: jord-, køn- og generationskonflikter, spørgsmål om forsoning og tilgivelse
 • Dynamikken mellem krige/konflikter og epidemier

Jørgen E. Olesen
Forskningsprofessor, Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet
Tlf.: 8999 1659
Mobil: 4082 1659
E-mail: JorgenE.Olesen@agrsci.dk

 • Klimaforandringer og deres konsekvenser for udviklingslandene
 • Deltager i projektet ”Building Stronger Universities in Developing Countries” som formand for platformen vedrørende miljø og klima

Preben Bach Holm
Seniorforsker og biolog, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Tlf.: 8999 3649
Mobil: 2228 3349
E-mail: PrebenB.Holm@agrsci.dk

 • Gensplejsning og planteforædling i udviklingslande
 • Gensplejsning af afgrøder for at fremme deres tørkeresistens – så landmænd i udviklingslande i højere grad får udbytte i tørkeperioder

Henrik Balslev
Professor i botanik, Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet
Tlf.: 8942 4707
Mobil: 3012 5894
E-mail: henrik.balslev@biology.au.dk

 • Naturforvaltning og udpining af naturen i tropiske områder
 • Skrøbeligheden af især tropiske økosystemer

Anne Mette Kjær
Lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
E-mail: mkjaer@ps.au.dk
Er på gæsteophold på Center for African Studies, University of Florida

 • Medlem af Danidas styrelse
 • Regeringsførelse og politik i Afrika
 • Ulandsbistand