Ansvarlig forskningspraksis

Aarhus Universitet har udarbejdet en en fælles politik og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis. Det betyder bl.a., at man nu har fastlagt procedurer for, hvordan man håndterer mistanke om uredelighed, samt at alle medarbejdere har mulighed for fortrolig rådgivning, hvis de oplever tvivl om ansvarlig forskningspraksis.

De  fælles retningslinjer og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere internationale anbefalinger og nye danske retningslinjer for videnskabelig integritet , Danish Code of Conduct for Research Integrity

Aarhus Universitet har:

1. En fælles politik for forskningsintegritet

2. Uddannelse på alle niveauer i ansvarlig forskningspraksis

3. Tydelige procedurer for håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed.

4. Særlige rådgivere i forskningsintegritet på hvert fakultet, som alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og professionel rådgivning hos i spørgsmål der relaterer sig til ansvarlig videnskabelig praksis og basale forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse.