Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejdsorganisation

Gymnasieskolen og universiteterne har mange sammenfaldende interesser, og den faglige kvalitet på begge typer uddannelsesinstitutioner er indbyrdes tæt afhængig. For at styrke det gode og tætte samarbejde yderligere har Aarhus Universitet og gymnasierne besluttet at forankre samarbejdet i ”Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen”. Samarbejdsorganisationen mødes normalt 2 gange årligt.

Formandskabet for Samarbejdsorganisationen mellem gymnasieskolen og AU deles af rektor Lone Eiby Mikkelsen, Aarhus Katedralskole og prodekan Peder Østergaard, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. 

Aarhus Universitet har forankret arbejdet med at kvalificere og koordinere indsatsen i fht. gymnasieskolen i AUs gymnasiestyregruppe. Samtidig har AU etableret et netværk af gymnasiekoordinatorer på de 4 fakulteter, som sammen med andre ressourcepersoner mødes mhb. på at sikre videndeling og samarbejde om gymnasieindsatsen på tværs af organisationen.  

Gymnasiestyregruppen på AU
Gymnasieindsatsen på Aarhus Universitet ledes af Gymnasiestyregruppen, som har repræsentanter fra de 4 fakulteter og har reference til rektoratet og Uddannelses Udvalget. Gymnasiestyregruppen mødes 2-4 gange årligt.

Netværk af gymnasiekoordinatorer på AU's fakulteter
Et netværk af gymnasiekoordinatorer og andre ressourcepersoner sikrer videndeling og samarbejde på tværs af organisationen i forhold til universitets mange gymnasierettede aktiviteter. Netværket mødes 4 gange årligt.