Netværksdag for topledere i gymnasieskolen og på AU

Dialog, samarbejde og fagligt input – velkommen til Netværksdag for topledere fra gymnasieskolen og Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet byder hvert år topledere fra gymnasieskolen i Jylland og på Fyn velkommen til Netværksdag om aktuelle temaer og udfordringer med relevans for samarbejdet mellem gymnasiale uddannelser og universitetet.

Vi glæder os til at se jer til en eftermiddag med dialog, oplæg og masser af netværk. Invitation sendes til gymnasieskolerne hvert år i september.

Program for Netværksdag tirsdag d. 7. november 2017

13.30-14.00Registrering og kaffe/kage
14.00-14.30Velkomst og oplæg v. rektor Brian Bech Nielsen
14.30-15.15

Matematik holder alle døre åbne v. professor Helena Skyt Nielsen, Aarhus Universitet

Helena Skyt Nielsens oplæg tager udgangspunkt i betydningen af gymnasieskolens fagvalg for den resterende karriere. Hun har på baggrund af 1980’ernes forsøgsgrene forsket i de kort- og langsigtede konsekvenser af fagvalg. Denne forskning indikerer, at der er en betydelig økonomisk gevinst ved højniveau matematik i gymnasiet især for piger, som vakler mellem dette og et andet fagvalg uden højniveau matematik.

15.15-15.45

Kaffepause

15.45-16.45

Karrierelæring og relevans – Vejen til fremtidens arbejdsmarked? faciliteret af prorektor Berit Eika

Politikerne har gjort karrierelæring til en del af gymnasietiden, og de har samtidig et stort fokus på de videregående uddannelsers relevans. Hvordan bringer vi karrierelæring og fokus på relevans i spil, så vi bidrager til at imødekomme behovet på fremtidens arbejdsmarked?

17.00-18.00

Ledelse på danske gymnasier: Hvordan kan man som leder gøre en forskel? v. rektor Allan Friis Clausen, Paderup Gymnasium, og ph.d. Camilla Staniok

Dette oplæg har fokus på, hvilke ledelsesstrategier der kendetegner ledelsen på gymnasierne, og hvad der ser ud til at give gode resultater. Ud fra både et forsknings- og praktikerperspektiv sættes der her spot på ledelsen af de gymnasiale uddannelser. I særlig grad vil oplægget invitere til debat om, hvilken type ledelse der medfører positive performanceeffekter, hvad der skaber commitment blandt lærerne, hvilken betydning målkonflikt har, og hvorfor medindflydelse stadig er relevant.

18.00-19.00Tapas og øl, Studenterbaren/Stakladen