Livestreaming af forelæsninger til gymnasieskolerne

Aarhus Universitet tilbyder faglige forelæsninger målrettet gymnasieskolerne, som kan opleves live på Aarhus Universitet i Aarhus eller via livestreaming direkte til dit gymnasium.

Mød engagerede forskere og undervisere fra Aarhus Universitet, der forelæser om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for deres respektive områder på et niveau, som er målrettet elever i gymnasieskolerne. 

Det vil være muligt at stille spørgsmål til forelæserne undervejs. Følger I med via livestreaming, kan I stille spørgsmål via sms eller Twitter. 

Til hver forelæsning er koblet skriftligt materiale (artikler eller andet), som kan bruges i undervisningen på gymnasiet i direkte tilknytning til forelæsningen. Materialet vil være tilgængeligt senest 2 uger, før forelæsningen afholdes.

Der er fri entré til forelæsningerne.

Hvor foregår forelæsningerne?

Du kan opleve forelæsningerne på to måder - enten ved at overvære dem fysisk på Aarhus Universitet eller ved at livestreame dem direkte til klasseværelset.

Bemærk: foredragene bliver ikke offentlig tilgængelige på nettet efterfølgende. Har du ikke mulighed for at møde op, så hold øje i de kommende semestre, da vi udbyder nogle af foredragene igen.

Læs mere herunder:

Ved fysisk deltagelse i forelæsningen på Aarhus Universitet

  • Forelæsningen foregår i S-bygningen på Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.
  • Her har eleverne mulighed for at komme helt tæt på forskerne og høre dem fortælle om deres forskning og nyeste opdagelser. Samtidig kan de opleve stemningen ved at deltage i en forelæsning sammen med mange andre elever.
  • Bemærk, at der er plads til et begrænset antal klasser i auditoriet.

Ved at livestreame foredragene direkte til klasseværelset

eller et andet sted på skolen som led i undervisningen.

  • Det kan være svært at finde tid og ressourcer til at transportere en klasse til Aarhus Universitet og livestreaming giver mulighed for at alle kan være med trods praktiske udfordringer.
  • Eleverne vil få oplevelsen af at deltage sammen med de klasser, som er fysisk til stede ved foredraget i Aarhus.
  • Der kan sendes spørgsmål til forelæserne via sms og Twitter under foredraget.

Det tekniske
Teknisk set kræver livestreaming kun fire ting:

  • En internetforbindelse som er stabil
  • En computer med en internetbrowser 
  • Højttalere
  • En projektor eller en stor fladskærm

Nærmere information om teknik vil blive gjort tilgængelig i god tid inden livestreamingen til de tilmeldte gymnasier.