Forelæsning: Biologien, Ingeniørvidenskaben og kunstige hjerteklapper

Ingeniører fra Aarhus Universitet og læger fra Aarhus Universitetshospital arbejder sammen om at blive klogere på hjerteklappernes funktion for at gøre behandlingen af hjerteklapsyge patienter bedre. Efter denne forelæsning vil du vide mere om moderne hjerteklapbehandling og teknologien bag.

Mere end 200.000 mennesker får hvert år udskiftet deres syge hjerteklap med en kunstig for at genskabe et normalt blodstrømningsmønster og pumpefunktion. Kunstige hjerteklapper kan være fremstillet af metal- og grafitlignende strukturer. De kaldes for mekaniske hjerteklapper. De har en lang holdbarhed, men giver øget risiko for komplikationer som for eksempel blodpropper. Andre er lavet af væv fra dyr og kaldes biologiske hjerteklapper. De giver en mere naturlig blodgennemstrømning, men forandringer i vævet kan efter en årrække påvirke deres funktion.

Peter Johansen er lektor ved AU Engineering. Han forsker i teknologi til behandling af hjerte-/karsygdomme og underviser ingeniørstuderende i Biomedicinsk teknologi

Forelæsningen sætter fokus på:  

 • Sygdomme der gør, at hjerteklapperne ikke længere enten kan åbne tilstrækkeligt eller lukke helt tæt, og hvilken betydning der har for patienten.
 • Udviklingen af forskellige typer af kunstige hjerteklapper, og hvad deres fordele og ulemper er.
 • Den nyeste internationale forskning i hjerteklapper og samarbejdet mellem læger og ingeniører.

Hvordan kan forelæsningen bruges i undervisningen?

 • Forelæsningen berører både kernestof (blodkredsløb, et udvalgt organsystem) og supplerende stof (sygdom) i biologi og bioteknologi.
 • Peter kommer i forelæsningen omkring hjertets pumpefunktion, hvilke konsekvenser det har hvis sygdomme påvirker hjerteklappernes funktion, og hvordan kunstige hjerteklapper kan genskabe normal blodgennemstrømning.
 • Lægger op til en efterfølgende snak i klassen omkring koblingen imellem teknologien og biologiske systemer.
 • Forståelse for hvordan teknologiske metoder kan anvendes til at løse klinisk fysiologiske problemer/udfordringer. 
 • Foredraget giver et rigtig godt eksempel på anvendt fysik. Fagtermerne tryk, viskositet og cavitation gennemgås.

 • Forelæsningen kan desuden give eleverne en forståelse for mulige karriereperspektiver

Anbefalet læsning om emnet:

http://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyheder/vis/artikel/ingenioerstuderende-udvikler-bioreaktor-der-skal-gro-aegte-hjerteklapper/

Tilbagemelding fra prøveforelæsning på Risskov Gymnasium

Anne-Mette Vire, som er lektor i biologi, bioteknologi og kemi på Risskov Gymnasium, siger:

"2y biologi A på Risskov Gymnasium fik mulighed for at være prøvekaniner til denne forelæsning og elevernes feedback var meget positiv. Her er et udpluk af elevernes kommentarer:

 • ”Peter bruger latinske ord vi ikke kender, men er god til at forklare dem undervejs”.
 • ”Spændende at høre om fremtidens Tissue Engineering med stamceller, selvom det er svært stof og der er noget jeg ikke forstår, er det vildt spændende”

Inden forelæsningen havde klassen haft et kortere forløb med traditionel hjerte-kredsløbs fysiologi, dissekeret svinehjerter og se naturlige hjerteklapper. Jeg skønner, at en klasse med biologi C og/eller fysik C eller især bioteknologi A har lige så gode forudsætninger for at finde dette interessant. Anvendelsen er i fokus og eleverne motiveres af dette, til at forstå de faglige elementer fra biologi/bioteknologi, fysik og matematik.”Vi lærer ikke for livet, men for skolen” - sagt af den desillusionerede filosof Senecas (ca. 4 f.Kr. – 65 e.Kr.) om skolevæsen i antikkens Rom.

Hvordan kan vi som lærere i nutidens skolesystem modarbejde dette mundheld som tilsyneladende har gennemsyret alle tiders skolesystem? En måde at nedbryde muren mellem skole og den omgivne verden på, er bl.a. denne forelæsning af Peter Johansen.   

Forelæsningen udgør et fantastisk eksempel på, hvordan forskere i virkelighedens verden bliver nødt til at udnytte tværfaglige kompetencer for at finde nye måder at helbrede mennesker på. Det er en rigtig god måde at trække virkeligheden ind bag skolens murere og punktere oldtidens desillusion om skole og livet."