Forelæsning: Branding, reklame og nye sociale medier

Kom og hør - eller se via streaming - lektor Sophie Esmann Andersen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, forelæse over emnet Branding, reklame og nye sociale medier


Branding, reklame og nye sociale medier

De nye medier og sociale teknologier har fundamentalt ændret relationen mellem brands og forbrugere og for alvor sat forbrugeren i førersædet. Dermed er også de klassiske branding og reklameteorier blevet udfordret. 

For hvordan får et brand forbrugerens opmærksomhed, når det ikke længere er nok bare at råbe højt og længe? Denne forelæsning giver et indblik i de nyeste teorier inden for branding og reklame og viser gennem en række eksempler, hvordan branding i dag også handler om forbrugerens identitetsdannelse, sociale relationer og kulturel relevans.

Lektor Sophie Esmann Andersen fra Aarhus Universitet har følgeskab af Anne Helene Fink, som er Senior Digital Marketing Manager i reklamebureauet Superego. Anne Helene Fink vil perspektivere Sophie Esmann Andersens forelæsning med cases og eksempler fra det virkelige liv.  

Forelæsningen sætter fokus på:    

  • Hvad er overhovedet et brand – og hvordan har strategierne bag branding og reklame ændret sig med introduktionen af de nye medieteknologier?
  • Hvad vil det sige, at forbrugeren er blevet mere magtfuld?
  • Hvordan kan vi forstå og forholde os til de etiske udfordringer, der opstår, når reklame og brands bliver en integreret del af den måde, vi er sammen på?

Hvordan kan forelæsningen bruges i undervisningen?

Forelæsningen lægger op til nogle vigtige diskussioner og selvrefleksioner omkring forbrug og forbrugets status, som kan fortsættes efterfølgende i undervisningen. Eksempelvis med afsæt i:

  • elevernes egne erfaringer med reklamer og brands på de sociale medier som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan reklamer indgår som en naturlig del af vores hverdag – uden at vi nødvendigvis tænker os det;
  • konkrete analyser af reklamer med det formål at styrke bevidstheden om, hvordan reklamer ikke bare er er letgenkendelige og simple salgstricks, men trækker på langt mere sofistikerede og avancerede strategier;
  • elevernes egne erfaringer med hvad forbruget betyder for den måde, vi forstår os selv og hinanden på med henblik på at diskutere forbrugersamfundet, hvad det er og hvad det gør.

Anbefalet læsning om emnet:

  • Andersen, S.E. & Antorini, Y.M. (2013) ”Brand Management – en teoretisk introduktion” I: Kristian Eiberg, Sinne Nørholm Just, Erich Karlsholt og Simon Møberg Torp (red.) Markedskommunikation i praksis. Samfundslitteratur, side 78-90