Forelæsning: Drift din bygning, som vinden blæser

Kom og hør eller - se via streaming - lektor Steffen Petersen, Institut for Ingeniørvidenskab, Indoor Climate and Energy, Aarhus Universitet, forelæse over emnet Drift din bygning, som vinden blæser 


Det ”fossile samfund” er under afvikling, og vores energiforsyning vil i fremtiden være baseret på vedvarende energikilder – primært vind- og solenergi. Denne form for vedvarende energi er flygtig i modsætning til de fossile kilder, vi bruger i dag, som kommer i form af et ”lager,” vi kan brænde af, når det passer os.

Den nye udfordring er derfor: Hvor vi får energien fra når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner? 

Løsningen er høj energieffektivitet og udvikling af nye, innovative løsninger til energilagring. Vores bygninger kan levere løsninger til begge dele.

Denne forelæsning vil - med udgangspunkt i naturvidenskab og de ingeniørfaglige discipliner bygningsfysik og bygningsenergiteknik - vise, hvordan design og drift af vores bygninger udgør et vigtigt element i samfundets grønne omstilling.

Selve forelæsningen varer 40 min., og efterfølgende er der afsat 20 minutter til spørgsmål og diskussion med Steffen Petersen. Gymnasier, som deltager via livestreaming, kan deltage ved at sende deres spørgsmål via SMS og Twitter.

Nøgleord:
Energi og energiomsætning; energiteknologi og energiforsyning; termisk energi; grøn energi; bæredygtighed 


Tips til undervisning på gymnasieniveau:

  • Vi foreslår, at der afsættes tid i klassen til at diskutere indholdet i forelæsningen efterfølgende, så klassen får lejlighed til at diskutere indholdet med deres egen lærer.
  • Steffen Petersen forbereder nogle regneøvelser, som vil tage afsæt i forelæsningens indhold. Øvelserne bliver tilgængelige på denne side inden forelæsningen.  

Anbefalet læsning om emnet: