Forelæsning: Europaparlamentsvalget 2019 - hvad skal vi stemme om, og hvad er konsekvenserne?

 

Kom og hør - eller deltag via livestreaming – professor Derek Beach, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, forelæse om det kommende valg til Europa-Parlamentet.  


Europaparlamentet kan for mange mennesker forekomme fjernt og svært at forstå. I forelæsningen vil Derek Beach, som er ekspert i Europaparlamentet, sætte emnet ind i en dansk kontekst og gøre det lidt mere håndgribeligt for gymnasieeleverne.

Forelæsningen sætter særligt fokus på:

Hvad er Europaparlamentet? Hvad laver de repræsentanter (MEP'er), som vi stemmer om i Danmark? Forelæsningen vil først introducere Europaparlamentet, og hvordan det fungerer. Her vil vi diskutere det europæiske partisystem, og hvorfor det høje niveau af partidisciplin betyder, at danske medlemmer kun sjældent 'repræsenterer' Danmark. Forelæsningen vil også diskutere, om danske vælgere rent faktisk stemmer på baggrund af europæiske emner, eller bruger det som et protestvalg. Til sidst vil vi præsentere de store emner, der er på den europæiske dagsorden, og komme med et bud på, hvilke resultat vi kan forvente af valget.

Hvordan kan forelæsningen bruges i undervisningen?

Forelæsningen kan danne baggrund for vigtige diskussioner og refleksioner omkring EU, demokrati, valg, valgdeltagelse mv. i klasserne og på gymnasierne. Forhåbentligt kan forelæsningen samtidig inspirere førstegangsvælgere blandt gymnasieeleverne til at benytte sig af deres stemmeret i maj, 2019.  

Anbefalet læsning om emnet: