Forelæsning: Status på dagens dansk

Kom og hør - eller se via streaming - lektor Ole Lauridsen, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, forelæse over emnet 'Status på dagens dansk'.


Dansk udvikler sig som alle andre sprog. Men hvorhen? Hvad sker der med vores talesprog og vores skriftsprog i disse år? Forelæsningen tager fat på en håndfuld ændringer (som faktisk ikke alle sammen er så nye endda, selvom mange mener det) og søger at tage bestik af, hvordan sproget vil se ud om 30-40 år.

Ole Lauridsen er lektor ved Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet og forsker blandt andet i moderne dansk og moderne dansk sprogbrug. Ole fungerer desuden som sprogcoach på forskellige medier og deltager jævnligt i radioprogrammer om det danske sprog.

Forelæsningen sætter fokus på: 

  • hvordan det danske sprog påvirkes udefra, bl.a. myten om, at dansk bliver fortrængt af engelsk, og i den forbindelse de mange påvirkninger, dansk gennem tiden har været ude for – vel at mærke uden at gå til.
  • myten om, at ungdommen ødelægger alt – bl.a. sproget, som de siden tidernes morgen har fået skyld for det.
  • reelle farer for vores sprog, eller rettere for kommunikationen over en bred bank. I den sammenhæng bliver der også taget fat på sprognormering, ikke mindst Dansk Sprognævns rolle og dets muligheder.

Hvordan kan forelæsningen bruges i undervisningen?

Det er vigtigt at opnå en stærk almen sprogforståelse både for at bruge dansk så godt og effektivt som muligt og for at tale og skrive fremmedsprog. Sprogforståelse bygger selvfølgelig på arbejdet med elementær grammatik og stilistik, men en mindst lige så vigtig faktor er sproglig bevidsthed: en fornemmelse for, hvad sproget kan, hvilke veje det går, og hvad det siger om den, der bruger det. Sproglig bevidsthed kan ikke læres på klassisk vis ved at læse en lærebog og løse opgaver. Sproglig bevidsthed kommer ved nysgerrighed og undren, og det er netop veje til at vække den nysgerrighed og undren, oplægget vil søge at åbne.

Anbefalet læsning om emnet:

Arndt, Hans Sproget - hverdagens mirakel. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2003.

Nyt fra Sprognævnet: https://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet

Uri, Helene Hvad er sprog? København: Akademisk Forlag. 2006.

Wallentin, Mikkel Sprog. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2016