Søg et stipendium

Aarhus Universitet inviterer højt kvalificerede studerende fra hele verden til at søge scholar- og ph.d.-stipendierne.

Ph.d.-projekter:

  • Individuelle projekter: Du kan søge om optagelse ved en ph.d.-skole på grundlag af din akademiske baggrund og et projektforslag, som du har udarbejdet.
  • Specifikke projekter: Du kan søge en række specifikke ph.d.-stillinger med foruddefinerede projektbeskrivelser. Foruddefinerede projekter offentliggøres ved opslag på de enkelte ph.d.-skolers hjemmesider.

Økonomisk støtte

Optagelse på ph.d.-studiet forudsætter, at der er midler til rådighed til dækning af hele ph.d.-uddannelsen.

  • Du kan ansøge om stipendier i forbindelse med din ansøgning til ph.d.-studiet.
  • Du kan søge ind som selvfinansieret studerende. Du skal dokumentere dine eksterne finansieringskilder.

Find flere informationer om aktuelle opslag, krav til ansøgerne, samt ansøgningsprocedure hos de enkelte ph.d.-skoler.

Flere typer stipendier

Der findes flere typer ph.d.-stipendier ved Aarhus Universitet: treårige, fireårige og femårige stipendier. Desuden er det muligt at læse på erhvervs ph.d.-ordningen.

3-årige ph.d.-stipendier (5+3 ordningen)

For at kunne komme i betragtning til et 3-årigt scholarstipendium skal du have bestået et adgangsgivende uddannelsesforløb svarende til 300 ECTS (f.eks. en bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS og en kandidatuddannelse normeret til 120 ECTS). Stipendiemodtager ansættes som ph.d.-stipendiat i tre år og modtager en månedlig løn på ca. DKR 25.400 kr. inkl. pension og feriepenge.

4-årige scholarstipendier (4+4-ordningen og 3+5 ordningen)

For at kunne komme i betragtning til et 4-årigt scholarstipendium skal du have bestået et adgangsgivende uddannelsesforløb svarende til 240 ECTS (f.eks. en bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS samt 60 ECTS på en kandidatuddannelse eller en kandidatuddannelse normeret til 240 ECTS). Et 4-årigt scholarstipendium består af to dele: De første to år (Del A) får stipendiemodtager en månedlig ydelse på ca. DKR 9.700. De sidste to år (Del B) ansættes stipendiemodtager som ph.d.-stipendiat og modtager en månedlig løn på ca. DKR 25.400 kr. inkl. pension og feriepenge. Ved overgangen fra Del A til Del B erhverves en dansk kandidatgrad. Overgangen fra Del A til Del B er betinget af, at Del A er afsluttet på tilfredsstillende vis.

På enkelte ph.d.-skoler er der mulighed for at blive optaget som ph.d.-studerende umiddelbart efter at bacheloruddannelsen er afsluttet. Dermed kan der blive tale om et femårigt forskeruddannelsesforløb (den såkaldte 3+5-ordning)

Erhvervs ph.d.-ordningen

Et Erhvervs ph.d-projekt er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet.

Den private virksomhed modtager et tilskud til lønnen på 14.500 kroner om måneden, og universitetet får dækket sine udgifter til vejledning mv. Den studerende bruger al sin arbejdstid på projektet og deler som udgangspunkt tiden ligeligt mellem virksomheden og universitetet.

Læs også mere om ordningen på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.