Gå direkte til proces for:

Er du interesseret i at tage fag, som hører under din egen studieordning? Så kan du læse mere om optagelsesproceduren her. Er du interesseret i at tage andre fag? Så kan du læse om optagelsesproceduren her.

Er du interesseret i at følge et fag og ikke overføre det til dit nuværende studie? Så kan du læse om optagelsesproceduren her. Vær opmærksom på, at du vil skulle betale for kurset.

Er du studerende ved et andet dansk universitet og kan du meritoverføre faget til dit eget studie? Så kan du læse mere om ansøgningsproceduren her.                                       

Er du PhD studerende? Så kan du læse om optagelsesproceduren her.