Eksamen

 

Eksamen AU Summer University

Arts:

De fleste kurser har en fri hjemmeopgave, der skal indsendes digitalt (enten via e-mail eller via systemet kaldet Digital Eksamen), hvilket betyder, at du kan indsende din opgave uden at være i Danmark. Alt det kræver er, at du har en computer med internetadgang. Bemærk venligst, at de studerende i kurset “Text Mining the Great Unread – Data-intensive methods and digital tools for analysis of texts in the humanities and social sciences” og studerende i kurset "Viking Age Scandinavia" skal til mundtlig eksamen. Datoer kan findes i den fulde kursusbeskrivelse, som kan tilgås fra kursussiden (http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/).

Omprøve:

Hvis du har deltaget i en Arts Summer University kursus og har brug for at re-tage din eksamen vil vi kontakte dig om, hvordan og hvornår man skal tilmelde dig og hvad reeksamen form. Vær dog opmærksom på, at for de fleste kurser reeksamen formular vil være forskellig fra den ordinære eksamen formular. Den generobre eksamen for Arts kurser er beskrevet i den fulde kursusbeskrivelse, der kan findes som beskrevet ovenfor.

Business and Social Sciences:

De fleste kurser (men ikke alle) har som eksamen en hjemmeopgave der skal indsendes digitalt (via systemet Wiseflow). Det betyder, at du kan indsende din opgave uden at være i Danmark. Alt det kræver er, at du har en computer med internetadgang. Men bemærk venligst, at dato og tid er fastlagt til dansk tid (centraleuropæisk sommertid). Datoer og præcis eksamensform kan findes i kursusbeskrivelsen, som kan tilgås fra kursussiden her: http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses 

Omprøve:

Hvis du har deltaget i et BSS Summer University kursus og har brug for at gå til omprøve vil vi kontakte dig med besked om hvordan og hvornår du skal tilmelde dig og hvad omprøvens form er. Bemærk, at for de fleste kurser vil omprøven være forskellig fra den ordinære eksamen.

Science and Technology:

Prøverne er enten hjemmeopgaver, stedprøver eller mundtlige eksamener. Hjemmeopgaver og stedprøver skal indsendes som anvist af kursets underviser. Datoerne og eksamensform for hvert kursus kan findes i kursusbeskrivelsen, som kan tilgås fra kursussiden (http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/).

Health:

Der er ingen eksamener for disse kurser, og bedømmelsen er bestået / ikke bestået på grundlag af kurser og klasseundervisning. Bemærk, at det ikke er muligt at modtage en karakter fra den danske 7 trins skalaen for disse kurser. Du vil kun modtage en bestået / ikke mærke på din udskrift for Health kurser.

Den danske 7-trins karakterskala

Karaktersystemet, som bruges i al offentlig reguleret uddannelse, er fra august 2007 en 7-trins skala. Karakterskalaen er sammenlignelig med ECTS–skalaen.


ECTS skalaen: ECTS points indikerer den arbejdsbyrde, som den studerende skal færdiggøre for at bestå et fag. Pointene afspejler forholdet mellem den mængde arbejde, der kræves af hvert fag, og den mængde arbejde, som der kræves for at færdiggøre et helt års studie på Aarhus Universitet.

Karakter Beskrivelse ECTS 13-skala
12

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

A

13

11

10

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

B 10
7

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

C

9

8

4

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

D 7
02

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E 6
00

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

5

03

-3

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

F 00